Olje og gass

Ny optimisme for IFEs petroleumsvirksomhet?

Oljeprisene har ligget på nærmere 50 dollar fatet i en lengre periode og mange analytikere spår en oljepris på over 60 dollar i løpet av 2017. Det ligger 77 funn med samlet 4,4 mrd. fat olje og gass klar til utbygging på norsk sokkel. Norsk petroleumsindustri synes nå konkurransedyktig selv med lave oljepriser. Drypper det noe på IFEs petroleumsforskning?
Ny optimisme for IFEs petroleumsvirksomhet?

En engasjert Olje- og energiminister Terje Søviknes i samtale med IFEs nye forskningsdirektør for petroleumsteknologi, Martin Foss i IFEs flerfaselaboratorium. Statsråden besøkte IFE i mai 2017.

Vår nye Olje- og energiminister, Terje Søviknes, inviterer til nye konsesjonsrunder og snakker entusiastisk om næringens fremtid. Regjeringen forventer at investeringene på norsk sokkel øker fra ca.135 mrd.kr i 2016 til ca.175 mrd.kr. i år. Oljedirektør og leder av Oljedirektoratet, Bente Nyland, la i vinter frem nye, gode prognoser for gjenværende ressurser på norsk sokkel og arbeidsledigheten i bransjen, spesielt på Sørvestlandet er på vei ned. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy, og den omstillingen oljebransjen har gjennomgått de senere år kan legge grunnlag for en lønnsom næring i tiår fremover.

Har så disse positive hendelsene rukket å påvirke IFEs aktivitet på området? Tradisjonelt vet vi jo at effekten på forskningsaktivitetene gjerne kommer litt etter økningen i lete- og utbyggingsaktivitetene til oljeselskapene. Jeg tok en runde blant IFEs petroleumsforskere for å lodde stemningen.

IFE har ledende forskningsmiljøer

Organisatorisk er IFEs aktiviteter innen petroleum delt i fire; traceravdelingen (Tracer) som i hovedsak forsker på metoder for å få mest mulig olje og gass ut av reservoarene. Avdeling Prosess- og  strømningsteknologi (Prostek) studerer hvordan olje- og gass-strømmene oppfører seg i rørledninger for å kunne optimalisere transporten av disse. Avdeling Material- og korrosjonsteknologi (Matkor) er materialeksperter og ser spesielt på metoder for å hindre at det oppstår korrosjonsskader på innsiden av olje- og gassrørledninger. I tillegg kommer MTO-virksomheten vår som jobber med sikkerhet, og hvor hovedaktiviteten mot oljesektoren har vært rettet mot design av storskjermer. På alle disse feltene har IFE verdensledende kompetanse som over tiår har medført omfattende gevinster for oljeselskapene, den norske stat, og også betydelige inntekter til IFE.

Oljeselskapene trenger mer kunnskap

Min første stopp var hos tracerforskerne hvor jeg møtte tracerteknologiens «grand old man» professor og tidligere avdelingssjef ved IFE, Tor Bjørnstad. Traceravdelingen har i de senere år fått endrede rammebetingelser etter utskillelsen av nesten halve avdelingen til selskapet Restrack as.  Avdelingen har måttet jobbe intenst med å etablere nye prosjekter og programmer. Imidlertid har avdelingen fortsatt glede av relasjoner som ble etablert for en mannsalder siden.

Bjørnstad kunne fortelle at den såkalte «Tracerklubben» som består av IFE og flere store internasjonale oljeselskaper fortsatt lever i beste velgående. Klubben ble etablert allerede i 1990 og har fått fornyet aktualitet ved at det nå utarbeides helt nye tracere (sporingsstoffer). Bjørnstad snakker entusiastisk om funksjonelle nanotracere som inneholder nanopartikler som gjør det mulig å måle ting som tidligere ikke var mulig. Forsøk viser at disse nye tracerne kan måle temperatur, pH-verdier (surhetsgrader) og oljemetning i olje- og gassreservoarene. Den nye teknologien skal også kunne brukes samtidig som det bores. Dermed vil oljeselskapene raskere kunne øke utvinningsgraden og finne ut hvor mye som til enhver tid finnes av olje og gass i reservoarene.

Mer nøyaktig forståelse av rensing av gass

Industrien har vist stor interesse for de nye tracerne, og går det som Bjørnstad håper vil det kunne bringe IFEs tracervirksomhet tilbake til nye høyder. Traceravdelingen har også et pågående samarbeidsprosjekt med avdeling Prostek; conditioning monitoring, som kobler sammen avdelingenes spesialkompetanser. Prosjektet vil bl.a. bidra til å gi oljeselskapene bedre forståelse av prosessene som foregår i forbindelse med «rensing» av gass i såkalte gasscrubbere ute på plattformene. Det er avgjørende for selskapene, til enhver tid, å vite så nøyaktig som mulig innholdet i gassen som behandles på plattformene. Mange hevder at så ikke er tilfelle i dag, og at oljeselskapene mangler vesentlig informasjon om hva som foregår i disse renseprosessene. Dermed kan de ikke være helt sikre på den nøyaktige blandingen av gass, gasskondensat, olje og vann som til enhver tid er i de ulike rørene ute på plattformene, og hva som slippes ut i havet.

Positivt for FoU-aktivitetene at petroleumsvirksomheten strekker seg nordover

I etasjen over traceravdelingen sitter avdeling Prostek, hvor jeg møter en blid Jan Nossen og avdelingssjef  Kristian Sveen. Begge har opplevd opp- og nedturer i oljesektoren etter lang fartstid i bransjen.

– Vi har erfart at det med økte investeringer på sokkelen også medfører vekst innen forskning og utvikling. Ting har begynt å rette seg etter et par magre år. Vi har fått signaler om at det fra neste år kommer flere nye oppdrag, sier Nossen.

Avdelingen er rimelig godt dekket med oppdrag, og prognosene går mot et plussresultat i år. Det merkes at oljeselskapene nå tjener penger ved at de har begynt å ta initiativ igjen. Det legges videre vekt på at det kan være positivt at petroleumsaktivitetene strekker seg nordover.

– Alt er så marginalt i nord, det vil kreve enda mer nøyaktige målinger og mer kunnskap for at utbyggingene skal bli lønnsomme.  Kostnadene og usikkerheten må reduseres og det kan jo vår forskning bidra med, sier Jan Nossen.

– Et klart tegn på at det beveger seg i riktig retning, er at flere nye oljeselskaper nå ønsker å bli med på avdelingens nye multiflow-program, avslutter en smilende Sveen.

Korrosjon, et økende problem.

IFEs unike korrosjonslaboratorierDoktorgradsstipendiat Bjørn Morland ved ett av IFEs unike korrrosjonslaboratorier.

På Kjeller er IFEs petroleumsaktiviteter spredt på mange ulike bygg og laboratorier, så min rundtur fortsetter opp til Solbygget hvor avdelingssjef og en av IFEs mest erfarne forskere har sitt kontor. Rolf Nyborg har vært ansatt på IFE siden 1983, og har fått stor internasjonal anerkjennelse som korrosjonsekspert.

– Merker du noen endring?, spør jeg.

– Vi har også slitt og gikk for første gang med underskudd i fjor. Det er fortsatt vanskelig. Men vi har mange internasjonale prosjekter og får stadig nye henvendelse fra kunder utenfor Norge. En fordel for avdeling Matkorr er at vi har mange oppdrag for felter i drift. Det gjør oss litt mindre sårbare for svingninger i oljeprisen og investeringer i nye utbygginger, forteller Nyborg.

For Matkorr er det spesielt interessant at problemene med korrosjon i fleksible rørledninger ser ut til å øke. Utbygginger på dypt vann og bruk av flytende installasjoner krever mer bruk av fleksible rør. En veldig stor andel av den totale oljeproduksjonen kommer fra fleksible rør. Oljeselskapene opplever nå problemer med disse rørene, etter mange års drift. Problemer som de tidligere ikke var helt klar over.

– Vi kan bidra med kompetanse til å forstå hvorfor fleksible rør blir degradert og hva som kan gjøres slik at rørene kan brukes for en lengre periode. Kostnadene ved å bytte slike rør på dypt vann er enorme. Så dette kan gi grunnlag for betydelig aktivitet i mange år fremover, understreker Nyborg.

Nytt stort forskningsprosjekt med Saudi Aramco, Total og Shell

Nyborg ser videre store muligheter ved at det er mange olje- og gassfelt som har problemer med hydrogensulfid (H2S). H2S er giftig og skader materialene som brukes av oljeindustrien. For å håndtere disse utfordringene har Matkorr nå fått med seg bl.a. Saudi Aramco, Total og Shell i et nytt stort prosjekt. Første oppstartmøte var 7. juni på Kjeller.

Korrosjonsproblemer er også et økende problem etter at oljeselskapene i mange år har brukt vanninjeksjon for å få mer olje ut av reservoarene.  Selv om Nyborg ser store muligheter, legger han ikke skjul på at det fortsatt er tøft og avdelingen trenger nye oppdrag.

– Vi har greid å beholde våre dyktige forskere og har helt unike laboratorier som få kan konkurrere med. Markedet er der, så jeg ser optimistisk på fremtiden, sier Nyborg.

Min rundtur avsluttes med en prat med Jon Kvalem som er direktør for IFEs MTO-virksomhet, men som også har fungert som forskningsdirektør for petroleumssektoren. Han kan fortelle at MTO-sektoren har fått nye oppdrag fra Aibel om Human factors assistanse og modernisering av storskjermen på Kårstø, samt et mindre oppdrag for Statoil på modernisering av storskjerm på Kristin-feltet.

– Dette markedet har vært dødt i flere år, så dette er en meget gledelig utvikling, sier Kvalem. – Vi merker en større velvilje hos oljeselskapene for å inngå nye FoU-kontrakter. De er fortsatt forsiktig med pengene, men de er mer velvillige nå. Jeg har tro på at vi skal komme i pluss i år, avslutter Kvalem.

Olje- og gass vil fortsatt dominere globalt

Det er nærmest blitt politisk korrekt å snakke petroleumsnæringen ned. Fornybar energi er utvilsomt fremtiden, men fossile brensler vil fortsatt være den viktigste energikilden globalt i flere tiår. Ifølge IEA vil økningen i antallet biler og mopeder i India alene føre til en økt etterspørsel etter olje på mer enn 1 million fat pr.dag frem mot 2040! Når man vet at norsk oljeproduksjon nå er på ca. 2 millioner fat pr. dag så får man en indikasjon på hvilket stort behov det fortsatt vil være for olje. Med den historien IFE har med å utvikle petroleumsteknologi, og med de mulighetene som dagens ledere på IFE skisserer, bør det være duket for mange spennende forskningsoppgaver i årene som kommer.

2017-06-20 Tekst av Viktor A. Wikstrøm jr., kommunikasjonsrådgiver