Kjernekraft og atomsikkerhet

Ny kontrakt med Japan: Bestråling av betong

3. november signerte IFE og det japanske selskapet Kajima en ny kontrakt. Kontrakten har en verdi på 5-6 mill. NOK i år, med muligheter for fortsettelse i 2-3 år og verdi på opp mot 30-40 mill. NOK.
Ny kontrakt med Japan: Bestråling av betong

Bildet: Ledelse og representanter fra både det japanske selskapet Kajima og fra IFE samlet foran forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller. Det er her testene av betong skal foregå. (Foto: Mona L. Ramstad)

Bakgrunnen for betongprosjektet er at japanske myndigheter ønsker å finne ut mer om tilstanden på bygningsmaterialene i landets atomreaktorer. Betong er det mest brukte materialet i reaktorene og som skjerming rundt reaktorkjernen, og testene som IFE skal utføre i JEEP II og Halden (out-pile test) skal undersøke effekten av stråling og varme på materialet.

Samarbeidet mellom IFE og Kajima Corp. og de første betongtestene startet opp i 2009, og har pågått frem til 2016. Dette er en fortsettelse av det første testprogrammet knyttet til bestråling av betong, og bygger på resultatene fra det første prosjektet.

Kajima Corp. er et av de største entreprenørfirmaene i Japan, og en stor aktør innen bygging av atomkraftverk. I tillegg til dette selskapet deltar Mitsubishi Research Institute og Nagoya University i prosjektet sammen med IFE.

Testprogrammet som nå starter opp skal studere effekten av ulike temperaturer under stråling. Utvidelse av materialet på grunn av stråling er i stor grad avhengig av temperatur. Derfor skal IFE utføre bestrålingstester ved JEEP II under tre forskjellige temperaturforhold, og resultatet av prøvene vil bli målt via elektroniske systemer i sanntid.

Yoji Minagawa, forskningsleder i NFS med hovedansvar for det japanske markedet, er svært fornøyd med den nye kontrakten som nå har kommet på plass;
– Jeg tror at ingen på IFE har opplevd å etablere en ny bilateral kontrakt på slik rekordkort tid. Fra de første samtalene til signeringen har det kun gått ca. 6 måneder. Dette har vi fått til på grunn av et sterkt og veldig godt forhold, sterk tillit og hardt arbeid fra begge sider. Signeringsseremonien 3. november i dette testprogrammet uttrykker vår store takknemlighet og ønske om å beholde dette sterke båndet i fremtiden også.

IFEs direktør Nils Morten Huseby og Dr. Osamu Kontani, General Manager i Kajima Corporation signerer kontrakten. I bakgrunnen står Yoji Minagawa, forskningsleder i NFS med hovedansvar for det japanske markedet.

IFEs direktør Nils Morten Huseby og Dr. Osamu Kontani, General Manager i Kajima Corporation signerer kontrakten. I bakgrunnen står Yoji Minagawa, forskningsleder i NFS med hovedansvar for det japanske markedet. (Foto: Mona L. Ramstad)

IFE og Japan

  • Japan har vært en nær og viktig samarbeidspartner av IFE i 50 år, og landet ble medlem av Haldenprosjektet i 1967.
  • I mange år har Japan vært den største kunden for bilaterale prosjekter. Etter Fukushimaulykken i 2011 ble mange av prosjektene lagt på is, da fokus skiftet til opprydning etter ulykken og programmer for fysisk sikring.
  • Nå begynner forskningsaktiviteten å ta seg opp igjen, og bare i 2017 har fire nye kontrakter blitt inngått!

2017-11-07 Tekst: Mona L. Ramstad