Kjernekraft og atomsikkerhet

Norge har ca 17 tonn atomavfall fra brukt brensel som trenger en varig løsning for oppbevaring

Sektor:

Over 80 personer møtte opp 30. august på åpent informasjonsmøte ved IFE i Halden for å få kunnskap om hvordan IFE planlegger framtidig behandling, lagring og deponering av norsk atomavfall.
Kontakt
 

Status og planer
Sektordirektør for Atomavfall, Henning R. Vahr, gav en orientering om typer radioaktivt avfall, tilstand og hvilke anbefalinger som er gjort for framtidig behandling. Reprosessering av brukt brensel i Frankrike er hovedløsningen som anbefales for det norske brukte brenselet.
Last ned presentasjonen fra møtet her (pdf).

Stråling og sikkerhet
Strålevernsjef ved IFE-Halden, Tord Walderhaug, gjennomgikk tema radioaktivitet og stråledoser. IFEs konsesjon sier at IFE skal holde stråledoser til ansatte, allmennheten og miljøet så lave som praktisk mulig, og det overvåkes meget nøye at grensene for utslipp overholdes. Også den planlagte håndteringen av radioaktivt avfall og brukt brensel vil medføre minimal risiko for personer utenfor IFEs område.
Last ned presentasjonen "Hvordan jobber IFE for å ivareta helse, sikkerhet og miljø" (pdf).

IFEs betydning for Halden
På møtet var også ordfører i Halden, Thor Edquist. Han roste den betydningen IFE har hatt for Halden og understreket at Halden ville hatt et lavere utdanningsnivå uten IFE. Han trodde heller ikke alle IT-bedriftene ville vært her uten IFE.
– Bare se på kunnskapsparken ute på Remmen, alt startet her ved IFE. Alt kommer herfra. Dere er flinke på alt bortsett fra å fortelle utad hvor flinke dere faktisk er. Halden ville ikke vært det samme uten IFE, mener Edquist.

Henning R. Vahr, Halden 30. august 2017 (foto: Thomas Lilleby, HA)

Sektordirektør for Atomavfall på IFE, Henning R. Vahr, delte kunnskap og planer med spørrelystne tilhørere (Foto: Thomas Lilleby, Halden Arbeiderblad).

Informasjonsmøte ble også holdt på Kjeller 22. juni.

2017-09-01 Tekst: Gro Hørthe, Kommunikasjon.