Jørgen Lundberg ny leder for IFE Invest

IFE ønsker å skape flere nye arbeidsplasser ved å utvikle spinn-off selskaper fra forskningen. Jørgen Lundberg har siden 2014 arbeidet 25% av tiden med IFE Invest AS (tidligere IFE Venture), samtidig som han har vært finansdirektør og ledet administrasjonssektoren. Fra 1. oktober vil Jørgen arbeide fulltid som daglig leder av IFE Invest.

- IFE har lang tradisjon med å utvikle suksessfulle bedrifter basert på forskningen vår. Det skal vi forsterke enda mer fremover. Økt kommersialisering er viktig mål i IFEs strategi, og IFE skal øke inntjeningen fra kommersialisering betydelig i årene fremover, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Gjennom økt satsing på IFE Invest styrkes arbeidet med å kommersialisere ideer fra forskningen ved IFE. IFE Invest er et heleid datterselskap til IFE, og har investeringskapital på ca. 20 millioner kroner. I tillegg har IFE opprettet stilling som innovasjonspådriver og ansatt Cindy Victoria Eriksen i den rollen. Eriksen skal være tett på forskningsmiljøene på IFE og spore opp ideer som kan kommersialiseres og bli en del av porteføljen til IFE Invest.

- Jeg ser frem til å følge opp selskapene som er i porteføljen til IFE Invest. Vi har lovende selskaper som kan skape nye arbeidsplasser. Min rolle er å kapitalisere selskapene og styrke dem i den daglige utviklingen, sier Jørgen Lundberg.

>>> IFE Invest

Jørgen Lundberg og Cindy EriksenIFEs innovasjonspådriver Cindy V. Eriksen og  daglig leder i IFE Invest Jørgen Lundberg vil stå på for å kommersialisere ideer fra forskningen ved IFE og hjelpe lovende selskaper.

2017-10-11 Silje Aspholm Hole