Kjernekraft og atomsikkerhet

Internasjonal ekspertgruppe gjennomgår sikkerheten ved IFEs reaktor på Kjeller

Mellom 3. og 10. oktober vil en gruppe på åtte internasjonale reaktoreksperter fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) gjennomgå sikkerheten ved JEEP II reaktoren på Kjeller. Dette skal lede frem til en gjennomgang av sikkerhetskulturen ved IFE i mars 2018.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

 

IFE tok initiativ til gjennomgangen i 2016 som et ledd i det løpende arbeidet med å forbedre sikkerhet og sikkerhetskultur ved instituttet. Bakgrunnen for at IFE ønsker en grundig uavhengig gjennomgang av sikkerheten og sikkerhetskulturen er blant annet avdekking av vann i lagrene for brukt reaktorbrensel på Kjeller og hendelsen ved Halden-reaktoren i fjor høst. Gjennomgangen, kalt INSARR, vil også bidra til et gjennomarbeidet underlag for behandlingen av IFEs konsesjonssøknad for anleggene på Kjeller. Denne skal avgjøres i løpet av 2018.

Integrated Safety Assessment of Research Reactors
INSARR står for Integrated Safety Assessment of Research Reactors, og reaktorene som gjennomgås vurderes ut fra IAEAs sikkerhetsstandarder. INSARR-gruppen som kommer til Kjeller består av reaktorspesialister fra hele verden. De vil foreta en uavhengig gjennomgang og evaluering av driften ved JEEP II, og komme med anbefalinger knyttet til sikkerhet. Gjennom INSARR får IFE også en evaluering av programmet for vedlikehold og aldring ved JEEP II-reaktoren, som har vært i drift siden 1967.

INSARR-gjennomgangen av JEEP II er første trinn i gjennomgang av IAEA. Neste trinn er at IAEA skal gjennomgå sikkerhetskulturen ved IFE i mars 2018 gjennom en såkalt ISCA (Independent Safety Culture Assessment).

Foto: Mona L. Ramstad, IFEGjennomgang av sikkerhet og driftspraksis ved reaktoren
Gruppen som skal gjennomgå INSARR ved IFE består av åtte personer fra ulike land som representerer ulik fagekspertise, samt erfaring fra denne type revisjon. Gjennomgangen av JEEP II gjøres på grunnlag av IAEAs sikkerhetsstandarder og publikasjoner, i tillegg til ekspertisen som teamet representerer.

Gruppen vil gjennomgå driftspraksisen ved reaktoren og kan gi anbefalinger og forslag om forbedringer, samt bidra med en utveksling av erfaringer og metoder. Det er vanlig at gjennomgangen tar en til to uker. Ekspertgruppen vil foreta intervjuer med personell tilknyttet JEEP II, gjennomgå dokumentasjon og fysisk inspisere reaktoren. I parallell vil det skje en særskilt gjennomgang av ulike aspekter av IFEs sikkerhetskultur. På slutten av besøket vil ekspertgruppen forberede et utkast til rapport for IFEs ledelse. Gruppen avslutter besøket ved IFE 10. oktober, og skal da fremlegge en rapport om gjennomgangen av JEEP II.
(Bildet viser JEEP II. Foto: Mona L. Ramstad, IFE)

Undersøkelse på IFEs initiativ
IFEs adm. direktør Nils Morten Huseby ser frem til gjennomgangen:
- IFE har tatt initiativ til at IAEA skal gjennomføre INSARR-undersøkelsen. Vi setter sikkerhet først og arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerhetskulturen. Det er verdensledende ekspertise som kommer, og de vurderer oss ut fra kompetansen og standardene til det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Jeg har store forventninger til at dette vil bidra til ytterligere forbedring av sikkerhet og sikkerhetskulturen ved IFE, sier Nils Morten Huseby.

2017-10-06 Tekst: Silje Aspholm Hole