IFEs styre 2018-2020

Nærings- og fiskeridepartementet har gjenoppnevnt Olav Fjell som styreleder og utnevnt styremedlemmer for perioden.

Styrets sammensetning 2018-2020

 • Olav Fjell (styreleder)
 • CFO Anne Harris, Multiconsult
 • Kerstin Dahlgren-Persson
 • Instituttleder Jo Døhl, Kjemisk institutt UiO
 • Direktør Johan Hustad, NTNU Energi

De ansattes representanter er:

 • Forsker I Camilla Tveiten Engeland, IFE-Kjeller
  QA-koordinator Monica Guldhaugen, personlig varamedlem
 • Avdelingsingeniør Terje Bodal, IFE-Halden
  Seniorforsker I Christian Hartmann, personlig varamedlem

2017-12-22