Olje og gass

IFEs flerfaselaboratorium til god nytte i forskningssamarbeid med Tocircle Industries

Tocircle har utviklet dampkompressorer for høytemperatur-varmepumper, som gir svært høy virkningsgrad ved hjelp av forstøving. Nå håper selskapet å kunne forbedre denne teknologien ytterligere, etter å ha fått gjennomført grundige tester og analyser i IFEs flerfaselaboratorium.
Kontakt

Langsholt, Morten

Forskningsleder

 

Tocircle Industries AS har fått anledning til å utvikle og bygge en testrigg av gjennomsiktig plast, for å kunne filme kompresjonskammeret med et høyhastighetskamera.

Selskapet er tuftet på en patentert vingemaskin med bruksområder både som motor, pumpe og kompressor. Det er en robust dampturbin, og den har også en rekke anvendelsesområder som høytemperatur varmepumpe eller som et ekspansjonskammer for å ta ut energi av lavkvalitetsdamp.

Maskinen egner seg særlig godt til to-fasekompresjon (en blanding av gass og væske), der den kan oppvise store forbedringer i forhold til eksisterende teknologi.

Forskningsprosjekt gjennom Virkemidler for Regional innovasjon i Oslo-Akershus (VRI)

Det var gjennom VRI-prosjektet Urbane energiløsninger – ledet av OREEC og finansiert av Akershus Fylkeskommune og Forskningsrådet – at grunnlaget for samarbeidet mellom Tocircle og IFE ble etablert. For Tocircle skulle forskningssamarbeidet også vise seg å bli svært matnyttig:
– Selv om vi har gode laboratorier i Glomfjord, har vi likevel ikke de samme mulighetene som IFE kan oppvise. Ved å simulere strømningen hos IFE har vi fått bedre forståelse av forholdene i kompressoren, sier prosjektleder i Tocircle, Arne Høeg.

Tocircle samarbeid med PROSTEK IFEs prosjektleder Morten Langsholt (t.v.), Tocircles prosjektleder Arne Høeg, daglig leder Steinar Faanes i Tocircle, og IFEs Joar Amundsen har etablert et godt forskningssamarbeid.

Hos IFE fikk selskapet laget en gjennomsiktig modell for å vise hva som skjer i kompresjonskammeret, gjennom bruk av fargesatte væsker og høyhastighetskamera. Tocircle sitter nå på store mengder verdifull dokumentasjon og data etter laboratorieforsøkene.

Vil ta VRI-prosjektet videre

Tocircle– Dette kan bli et nytt industrieventyr. Vi ønsker å videreføre samarbeidet fra VRI-prosjektet, sier daglig leder i Tocircle, Steinar Faanes.  Han forteller at Tocircle har søkt Forskningsrådet om støtte til ytterligere forskningsbasert innovasjon gjennom en BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena).

– Gjennom VRI-prosjektet har vi fått et nytt redskap til å utvikle maskinene våre, sier Høeg.  Bare det å komme i direkte inngrep med IFE har stor verdi for selskapet, mener han. – Vi kan allerede nå fastslå at dette VRI-prosjektet har vært særdeles vellykket. Prosjektet har gitt oss en bekreftelse på at dette er veien å gå for å få til forbedringer, sier prosjektlederen.
Bildet: Daglig leder Steinar Faanes (t.v.) og prosjektleder Arne Høeg i Tocircle håper det vil bli mulig å videreføre IFE-samarbeidet fra VRI-prosjektet.

IFEs Well Flow Loop er en del av den nasjonale infrastrukturen for flerfaseforskning som i 2013-2016 gjennomgikk betydelige oppgraderinger med finansiering fra Norges Forskingsråds program INFRASTRUKTUR og Statoil. IFEs Well Flow Loop har vektlagt detaljerte målinger av flerfasestrømning og har til sammen investert ca 20 millioner i måleteknologier de siste årene. Oppgraderingen danner i dag grunnlaget for samarbeid med industri og akademia på forskning for en bedre fremtid

2017-03-15 Gro Hørthe

Kilde: OREEC, Kunnskapsbyen Lillestrøm. http://oreec.no/2017/03/fikk-tilgang-pa-ife-gjennom-vri/
Foto: Tocircle Industries