Menneske, teknologi og organisasjon

IFE inngår viktig rammeavtale med Bane NOR

IFE er blitt tildelt en rammeavtale og kontrakt for å bistå i utvikling av nye trafikkstyringssentraler for Bane NOR i hard konkurranse med tunge aktører. Avtalen går over tre år med utvikling av konseptuelt og detaljert design med opsjon på to nye år. Verdien av den første kontrakten er på 6,2 mill.kr.
IFE inngår viktig rammeavtale med Bane NOR
Kontakt

Rindahl, Grete

Forskningsleder

 

Bildet over: Prosjektsjef for ERTMS ved Bane NOR, Eivind Skorstad og Forskningsdirektør Jon Kvalem ved IFE smiler fornøyd ved signeringen av avtalen den 6. juni.

Bane NOR skal etablere et nytt signalsystem (European Rail Traffic managment System, ERTMS) over hele landet inkludert et nytt trafikkstyringssystem. ERTMS er et standardisert system for signalisering og trafikkstyring på jernbaner i hele Europa. I dag brukes det en mengde forskjellig systemer i Europa, noe som skaper betydelige ulemper.

Innføringen av ERTMS vil også innebære en endring i hvordan trafikkstyringen skal utføres. Bane NOR ønsker dermed å etablere nye kontrollsentre for togtrafikken (TCC) for å kunne ta i bruk ERTMS på best mulig måte.

 

Resultat av strategisk satsing

IFE har i lang tid arbeidet med å posisjonere seg for denne rammeavtalen. Søknadsprosessen har vært ledet av Sizarta Sarshar, og har involvert alle avdelingene på MTO i Halden. Forskningsdirektør for IFEs MTO-virksomhet, Jon Kvalem er veldig godt fornøyd med den innsatsen alle ved MTO har lagt ned.

– Kontrakten med Bane NOR er et gjennombrudd for oss innen transport og vil bety mye for utviklingen av IFEs MTO-aktiviteter. Arbeidet vil bli krevende og gi oss spennende og utviklende faglige utfordringer i årene som kommer, uttaler Kvalem.

Forskningsleder Grete Rindahl vil være IFEs prosjektleder. IFE vil arbeide sammen med SG arkitekter, Structor Fredrikstad og Secure NOK som vil være underleverandører til prosjektet.

Rammekontrakt Bane Nor (ERMTS)En glad gjeng med IFE-forskere ser frem til spennende samarbeid med Bane NOR om ERMTS.

2017-06-22 Tekst av Viktor A. Wikstrøm jr., kommunikasjonsrådgiver