Pressemelding: IFE er positive til at det nye, statlige forvaltningsorganet etableres i Halden

Sektor:

Regjeringen har besluttet at den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall, legges til Halden.

05. desember 2017:

Det nye forvaltningsorganet skal hete "Norsk nukleær dekommisjonering (NND) - statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall".

– Dette er en viktig og god avklaring for IFE, og en positiv nyhet for Halden og Østfold. Vi ser det som en stor fordel at etaten etableres geografisk nært IFEs virksomhet i Halden, med den tilhørende sterke kompetansen og forskningsmiljøet på atomkraft og atomsikkerhet som vi har der, sier adm. dir. Nils Morten Huseby.

Opprettelsen av den nye etaten viser at Staten nå tar ansvar for håndtering av det norske atomavfallet og den fremtidige nedbyggingen av Norges atomreaktorer, og at det skjer på en trygg og forsvarlig måte. IFE skal i tiden fremover jobbe tett med det statlige organet. Når atomreaktorene skal stenges er det ikke tatt noen avgjørelse på.

Kontaktinformasjon

Administrerende direktør: Nils Morten Huseby, tlf. 905 44 545

Kommunikasjonsdirektør: Silje Aspholm Hole, tlf. 930 22 096

 

Om Norges atomavfall

Norge har ca. 17 tonn med langlivet radioaktivt avfall. Selv om vi har langt mindre radioaktivt avfall enn andre land, må det lagres forsvarlig i et evighetsperspektiv. IFES lagre er i dårlig forfatning, og det krever strakstiltak å forbedre. Lagrene er i ferd med å bli fulle, og de er ikke bygget for varig lagring. Om lag ¾ av avfallet må behandles og stabiliseres (reprosesseres) før endelig lagring. Det er en langvarig og kostbar prosess.

Håndteringen av Norges atomavfall vil ta over 20 år og koste opp mot 13-15 milliarder kroner. Staten har tatt medansvar, og statlig finansiering er nødvendig for å sikre nødvendige ressurser, kompetanse og infrastruktur til en sikker og forsvarlig håndtering av Norges atomavfall. Det er behov for 200-400 millioner kroner for å ivareta kritisk infrastruktur og kompetanse i perioden 2018-20, og 13-15 milliarder kroner for å dekke aktiviteter knyttet til oppryddingen av atomavfallet.