Kjernekraft og atomsikkerhet

Godt oppmøte under informasjonsmøtet om opprydning atomavfall

Sektor:

IFE inviterte til åpent informasjonsmøte om atomavfallet på Kjeller 22. juni. Rundt 30 personer fra lokalmiljøet deltok på møtet, og det var mange og gode spørsmål fra et engasjert publikum.
Kontakt
 

Prosjektdirektør for sektor Atomavfall, Henning Refshauge Vahr, innledet med en gjennomgang av hvilke typer atomavfall vi har i Norge, hva som er tilstanden, og planene som det nå arbeides med for å finne gode løsninger for den fremtidige behandlingen, lagring og deponering.

Status i 2017

Norge har i alt rundt 16 tonn atomavfall fra brukt brensel, etter drift av forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden. Dette er avfall fra den aller første reaktoren, JEEP I, som startet opp i 1951, til de to som er i drift i dag, JEEP II på Kjeller og Haldenreaktoren. Rundt 10 tonn lagres i Halden og 6 tonn lagres på Kjeller. ¾ av dette avfallet har dårlig lagringsbestandighet, og må behandles før det kan lagres videre eller deponeres. I tillegg til brenselsavfallet, er det rundt 4 tonn radioaktivt avfall fra sykehus, industri og utstyr som finnes i vanlige husholdninger - for eksempel brannvarslere - som må håndteres på en trygg måte.

Vahr gikk gjennom utredninger som har blitt gjort for å beregne kostnadene for å håndtere avfallet og en fremtidig dekommisjonering. Han var tydelig på at tiden har kommet for å ta fatt på oppgavene med å håndtere de gamle lagrene.

– Tilstanden på JEEP I Stavbrønn er ikke god nok, og vi kan ikke fortsette å oppbevare det historiske atombrenselet der, understreket han.

Informasjonsmøte på Kjeller 22. juni 2017Rundt 30 personer fra lokalmiljøet deltok under IFEs informasjonsmøte om opprydning atomavfall.

Etter Vahr sin presentasjon, tok fungerende strålevernsjef Tore Ramsøy over og presenterte hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas under arbeidene i de gamle brenselslagrene. Han konsentrerte seg spesielt om JEEP I Stavbrønn på Kjeller, som oppbevarer det eldste atomavfallet, og hvor opprydningsarbeidet har startet.

Presentasjonene som ble holdt på informasjonsmøtet kan lastes ned her:

Ingen fare for lokalmiljøet

Både Vahr og Ramsøy var tydelige på at atombrenselet og arbeidene med å ta det opp ikke representerer noen fare for lokalmiljøet rundt IFE på Kjeller. Selv i et «worst case» scenario, vil det ikke være noen fare for omgivelsene med tanke på helse, sikkerhet eller miljø. Det er heller ikke funnet noen tegn til radioaktive lekkasjer i tilknytning til brenselslagrene, slik noen har vært bekymret for. På dette feltet har IFE et omfattende måleprogram, og funnene rapporteres jevnlig til Statens strålevern.

Men tilstanden på JEEP I Stavbrønn er ikke god nok, og det er gjort uønskede funn av vann og rust på beholderne som brenselstavene står i. IFE prioriterer derfor å få flyttet på de 97 brenselsstavene i dette lageret, i første omgang til et midlertidig lager, og senere er planen å sende dette brenselet til behandling i Frankrike.

Mange gode spørsmål

Det kom mange spørsmål om hvordan IFE konkret tenker å løse ulike problemer, blant annet hvordan få opp stavene som sitter fast, og forskjellige spørsmål knyttet til transport. Vahr og Ramsøy svarte på de ulike spørsmålene, men var også åpne om at de ikke har alle løsningene og svar på alt ennå. Noe må de finne ut ved forsiktig utprøving, men alltid med fokus på helse, miljø og sikkerhet i hvert steg av prosessen.

Arbeidet med å håndtere de gamle atombrenselslagrene vil være krevende, kostbart og komplekst, og det vil ta lang tid. Men på den positive siden: endelig er disse nødvendige arbeidene kommet i gang.

IFE planlegger et tilsvarende informasjonsmøte i Halden etter sommerferien, onsdag 30. august. Mer informasjon og lenke til påmelding finnes her.

2017-06-27 Tekst og foto av Mona Lunde Ramstad