En milepæl: Alle beholderne med historisk atomavfall er løsnet

Sektor:

Mandag 6. november fikk dyktige medarbeidere ved IFE løsnet den siste av de 18 beholderne med historisk atomavfall som satt fast i lageret på Kjeller.
Kontakt
 

Da undersøkelsene av de 97 beholderne i JEEP I stavbrønn begynte for vel 4 år siden, ble det oppdaget at 18 av beholderne satt fast. Nå har IFE lykkes med å løsne alle beholderne, og det er mulig å undersøke alle beholdere og brensel.

Dette er en milepæl i arbeidet med å håndtere det historiske atomavfallet. Etter flere års målrettet arbeid, ser vi nå resultater, sier Henning Refshauge Vahr, sektordirektør for Atomavfall ved IFE.

Se også omtale i Romerikes Blad fra 10. november 2017 (pdf).

Fagarbeider Bent Olav Ekeli og overingeniør John Holthe fra Verkstedet, avd. NEW viser stolt fram den siste beholderen som satt fast i JEEP I Stavbrønn.Fagarbeider Bent Olav Ekeli og overingeniør John Holthe fra IFEs verksted på Kjeller viser stolt fram den siste beholderen som satt fast i JEEP I stavbrønn.

Beholderne skal undersøkes nærmere for å vurdere tilstanden til brenselet inne i beholderne. IFE har utviklet en metode for å undersøke brenselet med bruk av røntgen. På den måten kan vi undersøke brenselet uten å ta brenselsstavene ut av beholderne.

Det er ikke fare for sikkerheten ved anlegget. Imidlertid gjenstår det mye arbeid før lagringstilstanden er tilfredsstillende, og videre intensiv oppfølging er nødvendig.

  • Det er påvist inntrenging av vann og fuktighet inn brønnene i JEEP I stavbrønn. IFE gjennomfører løpende en intensivert overvåkning av miljøet i og rundt stavbrønnen, og det er ikke påvist utslipp av radioaktivitet til omgivelsene.
  • Det må etableres et nytt midlertidig lager for dette avfallet på Kjeller.
  • Norske myndigheter må i 2018 ta stilling til om brukt brensel skal sendes til det franske firmaet AREVA for behandling. AREVA planlegger bygging av et eget anlegg i Frankrike som kan behandle denne type brukt brensel fra forskningsreaktorer i en rekke land.
  • En ekspertgruppe fra IAEA har nettopp gjennomgått sikkerheten ved JEEP II reaktoren på Kjeller, inkludert håndtering av det historiske atomavfallet og fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge. Gruppen konkluderte med at sikkerheten ved IFEs anlegg er tilfredsstillende ivaretatt.

For å få opp beholderne har verkstedet utviklet spesialverkøy. T.v. Fagarbeider Bent Olav Ekeli. T.h. Ketil Tørtberg, driftsgruppeleder og avdelingsingeniør.En rekke spesialverktøy måtte designes, konstrueres og framstilles for å skånsomt få opp beholderne som satt fast i lageret med det historiske atomavfallet på Kjeller.

2017-11-07