Nukleærteknologi og helse

Catapult Life Science - nettverk for bedrifter innen legemiddelindustrien

Helseminister Bent Høie åpnet i dag 29. august, Catapult Life Science, som skal være leddet etter forskning og før produksjon av legemidler.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

 

Når et selskap forsker frem et nytt produkt innen kjemi og helse og får resultater de ønsker å industrialisere, kan de ikke gå rett til en fabrikk og få leieproduksjon. Først må det testes i mindre skala for å se om det er klart til storskala. De fasilitetene har til nå manglet i Norge – og det er hva Catapult Life Science skal tilby.

IFE er en stolt deleier og strategisk partner i Catapult Life Science og er meget fornøyd med  at Norge har fått et sterkt nettverk og kompetansesenter for å skape enda mer verdier og arbeidsplasser innen helseindustrien.

Energi og helse, eller nærmere bestemt radiofarmaka, er blant IFEs viktigste satsingsområder.

Nils Morten Huseby, åpning Catapult Life ScienceIFE og Catapult Life Science har mange av de samme målene og rollene. Vi ønsker begge å bidra til å «lukke gapet» mellom akademia/sykehusforskerne og industriell produksjon, og på denne måten skape nye arbeidsplasser og bidra til omstillingen som trengs i norsk næringsliv. Vår ambisjon er å bidra i utviklingen av nye legemidler gjennom kompetansen vi har innenfor prosess, produksjon og analyse, kvalitetssikring og regulatoriske spørsmål. Det har vi lykkes med tidligere, og vi har etablert samarbeid i nye prosjekter. IFE tror at Catapult Life Science sammen kan skape gode synergier og mulighet for utvikling for enkeltforskere og oppstartfirmaer med gode ideer.
Bildet viser IFEs adm.dir. Nils Morten Huseby under åpningsarrangementet for Catapult Life Science på Fornebu 29. august.

Vi tror det er mulig å utvikle dette området til en betydelig næring i Norge fremover dersom vi samarbeider og løfter sammen – og får drahjelp av politikere og virkemiddelapparatet.

IFE tenker stort og ambisiøst: Vi vil være med å utvikle Life Science-miljøet i Norge. Vi vil skape nye høykompetanse-arbeidsplasser. Vi vil få verdiskaping ut av FoU-virksomheten vår. Det har vi gjort innen sol, vind, petroleum og radiofarmaka. Vi har erfaringen og kompetansen – og i samarbeid med Catapult Life Science skal vi få til enda mer.

Catapult Life Science - panel 29. august 2017

Paneldebatt under åpningsarrangementet: Fra Forskning til Næringsbygging i Norge – Hva skal til? – ledet av Karita Bekkemellem.
Deltagere var Helseminister Bent Høie, Leder av Norsk Industri Stein Lier Hansen, Viserektor UiO Per Morten Sandset, Helsepolitisk talsperson AP Torgeir Michaelsen, Divisjonsdirektør NFR Anne Kjersti Fahlvik

2017-08-29 Kommunikasjon. Foto: Jørgen Lundberg, IFE