Energi og miljø

All-time high uttelling for IFE i ENERGIX-programmet!

IFE får eller er hovedpartner i til sammen 11 nye prosjekter i Forskningsrådets ENERGIX-program. I tillegg får vi to prosjekter i BIONÆR-programmet. Samlet verdi av prosjektene er mellom 60-80 millioner, og IFE sikrer med dette en rekke nye prosjekter innen miljøvennlig energi for 2018 og fremover.
Kontakt

Holt, Arve

Forskningsdirektør

 

– Dette er en all-time high uttelling for IFE på ENERGIX- programmet, forteller en glad Arve Holt, forskningsdirektør for Energi og miljøteknologi.

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.

BIONÆR-programmet har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer.

Foto: Mona Lunde Ramstad

Det var store smil og feiring for nye prosjekter innen miljøvennlig energi på IFE da ENERGIX-tildelingen ble kjent. Her er noen av de sentrale personene som skal lede de nye prosjektene som IFE har fått. Fra høyre: Kari Aamodt Espegren, Josefine Krogh Selj, Jan Petter Mæhlen, Arve Holt, Arne Lind, Erik S. Marstein, Tor Anders Nygaard og Sean Erik Foss.

Prosjektene som IFE er med på, enten som prosjektleder eller som hovedpartner er følgende:

 1. Silicon alloys for improved lithium-ion batteries (Forskerprosjekt)
 2. LeTID in multicrystalline PERC cells (Forskerprosjekt)
 3. Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
 4. Integrated Transport and Energy Modelling (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
 5. Safety and modelling of aged Li-ion Batteries (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
 6. Engineering speed modelling of realistic fatigue for all the individual turbines in wind parks by representative pre-calculations (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
 7. DOVRE Den Optimale Veien til Robuste Elektroder, med partner Cenate (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)
 8. Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon, med partner Esmart Systems (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)
 9. Wide Frequency Range Damping Solutions for Offshore Wind Turbines, med partner Aibel (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)
 10. Pressurised large scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis (PE1000), med partner Nel Hydrogen Electrolyser (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)
 11. Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants, med partner Scatec Solar Asa (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)
 12. Exploring solar on-farm energy production combined with fleet of electrical vehicles and precision agriculture for reduced GHG-emissions – NIBIO og IFE (forskerprosjekt innen Bionær/Lavutslipp 2030)
 13. Unlocking novel product possibilities and  barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler – Nofima, IFE og andre (forskerprosjekt innen Bioøkonomi

2017-12-20 Tekst og foto av Mona Lunde Ramstad