Kjernekraft og atomsikkerhet

Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall

Næringsminister Monica Mæland annonserte i dag at Staten påtar seg medansvar for finansiering av den fremtidige dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge og for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall.
Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall

– Dette er en god nyhet for IFE og en viktig prinsippavklaring for oss, sier adm. dir. Nils Morten Huseby. – Det er avgjørende for oss å ha forutsigbare rammebetingelser. Denne avklaringen er i så måte svært viktig, understreker han.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i de siste årene gjennomført en prosess med konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) vedrørende fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall.

– Det har vært en lang prosess over flere år. Vi er fornøyd med fremdriften og handlekraften som departementet viser etter at KVU og KS1 er lagt frem. Dette er viktige temaer som er av nasjonal betydning, sier Huseby.

IFE er glad for at departementet har gjennomført prosessene og at det nå er lagt et godt grunnlag for politiske beslutninger om disse sakene. IFE har stor tro på at den endelige behandlingen i Storting og regjering vil ivareta behovet for en sikker og trygg behandling av Norges atomavfall og IFEs fremtid som et uavhengig forskningsinstitutt på best mulig måte. IFE er i tett dialog med NFD om den videre prosessen i disse sakene.

Se også pressemelding fra NFD

Nyhetssak på NRK Østlandssendingen (5. juli 2016)

Lenke mer informasjon om KVU:

Lenke til KS1-rapportene her:

Kontaktperson IFE:

Adm. dir. Nils Morten Huseby, nils.morten.huseby@ife.no / mobilnr. 905 44 545

Omvisning i JEEP II reaktoren (foto: Mona Lunde Ramstad)Statsråd Mæland fikk også en orientering om forskningsaktivitetene som foregår i tilknytning til JEEP II-reaktoren på Kjeller.

IFE (Institutt for energiteknikk) er en uavhengig forskningsstiftelse lokalisert på Kjeller og i Halden. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. I tillegg har IFE betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler. IFE er også vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet.

Instituttet ble grunnlagt i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 1 milliard kroner og antall fast ansatte er ca. 600. IFEs visjon er å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt.

2016-07-05