Energi og miljø

Norden kan lykkes med klimamålene

Tre IFE-forskere har bidratt i arbeidet med den omfattende rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2016. Konklusjonen er klar: Det er mulig å nå klimamålene, men det vil kreve omstilling og investeringer.
Norden kan lykkes med klimamålene
Kontakt

Espegren, Kari Aamodt

St.f.avdelingsleder/ Seniorforsker

 

Illustrasjon over: Adobe Stock.

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 - den nordiske versjonen av den globale IEA-rapporten, ble lansert under Energiforskningskonferansen i slutten av mai.

Formålet med rapporten er å gi et forskningsbasert beslutningsgrunnlag om hvordan de nordiske landene kan nå klimamålene sine til lavest mulig kostnad.

– Et viktig budskap i analysen er at det er mulig å nå klimamålene vi har satt, men at det vil være utfordrende og vil ha konsekvenser i form av kostnader. Vi må bruke energien mye mer effektivt i alle sektorer, og vi må bruke andre energibærere, sier seniorforsker ved IFE, Kari Aamodt Espegren.

Espegren har sammen med seniorforskerne Arne Lind og Eva Rosenberg bidratt med analyser i rapporten, med spesielt fokus på Oslo by, som er behandlet som eget case.

– I Norden har vi allerede kommet langt innen å redusere utslipp fra kraft- og varmeproduksjon. De største utfordringene fremover vil bli å avkarbonisere transport- og industrisektoren, understreker Espegren.

Hovedpunktene i rapporten kan oppsummeres i de tre følgende strategiske handlinger:

1. Energi- og kraftsystemet må utrustes for å tåle mer distribuert og fleksibel produksjon

2.  Avkarbonisering av langdistanse transport og industri krever betydelig satsing på innovasjon og bygging av ny infrastruktur.

3. Lære av byenes ledende satsninger på elektrifisering av transport og energieffektivisering i bygninger

Nordic Energy Technology Perspectives 2016Last ned hele rapporten her: Nordic Energy Technology Perspectives 2016.

Nordisk samarbeid

Nordisk Energiforskning har finansiert arbeidet med rapporten, som er utført av IEA i samarbeid med IFE i Norge, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og EA Energi Analyse i Danmark, IVL Svenska Miljöinstitutet og Profu i Sverige, VTT Teknisk forskningssenter i Finland og University of Iceland.

2016-06-16 Mona Lunde Ramstad