Energi og miljø

Jubel for to nye FME-senter (Forskningssenter for miljøvennlig energi)

Begge søknadene med IFE som vertsinstitusjon ble innvilget, og jubelen stod i taket på IFE da avgjørelsen om de nye FME-sentrene ble annonsert. IFE skal lede ett senter for solenergi og ett for nullutslippsløsninger i transportsektoren, og er i tillegg med som partner i senteret for bioenergi som skal ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Kontakt

Holt, Arve

Forskningsdirektør

Marstein, Erik Stensrud

St.f.avdelingsleder

Ulleberg, Øystein

Forskningsleder

 

I alt åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-sentre) blir opprettet gjennom dette forskningsprogrammet. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på mellom 15-25 millioner kroner i opptil åtte år. Totalt blir det bevilget ca. 160 millioner kroner i året til FME-sentrene.

– Dette er stort for oss, og vi ser på det som en anerkjennelse av kompetansen vi besitter, sier adm. dir. Nils Morten Huseby.

FME-sentrene dekker områdene vannkraft, smarte strømnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene. Sentrene er valgt ut på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet, potensial for innovasjon og verdiskaping og i hvilken grad de oppfyller myndighetenes mål knyttet til energi og klimagassutslipp.

IFE skal lede disse to sentrene:

Mobility Zero Emission Energy Systems

Senteret vil arbeide med energi til transport. De skal utvikle teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport, både på land og til sjøs. Samtidig skal senteret arbeide med virkemidler og forretningsmodeller for null-utslipps transport. Senteret har 7 forskningspartnere og 38 brukerpartnere.

Mer informasjon om MoZEES her (pdf).

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Målet til senteret er å bidra til vekst og utvikling av norsk solcelleindustri. Kjernen i senteret er produksjon av silisiumbaserte solceller. Senteret skal utvikle verdens mest miljøvennlige prosesser for fremstilling av solcellesilisium og samtidig arbeide for kostnadseffektiv vekst i bruken av solceller i Norge. Senteret har 6 forskningspartnere og 15 brukerpartnere. Dette senteret har hatt status som FME i en 8-års periode, og fikk nå en ny periode.

Fra venstre: sol-senterleder Erik S. Marstein, forskningsdirektør Arve Holt, adm. dir. Nils Morten Huseby og senterleder for nullutslippstransport Øystein Ulleberg. Fornøyde fornybarentusiaster! Bare store smil å se dagen de to FME-søknadene ble innvilget. Fra venstre: sol-senterleder Erik S. Marstein, forskningsdirektør Arve Holt, adm. dir. Nils Morten Huseby og senterleder for nullutslippstransport Øystein Ulleberg. Erik S. Marstein har ledet det første FME-senteret for Solenergi i en 8-års periode, og er nå svært glad for å få en periode til.

Fra venstre adm. dir. Nils Morten Huseby (IFE), leder i Akershus Frp Liv Gustavsen, leder av Stortingets Energi- og miljøkomité Ola Elvestuen (V), storingsrepresentant Rigmor Eide (Krf), statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og storingsrepresentant og leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup (H). Feiring med kake i IFEs Solcellelab. Fra venstre adm. dir. Nils Morten Huseby (IFE), leder i Akershus Frp Liv Gustavsen, leder av Stortingets Energi- og miljøkomité Ola Elvestuen (V), storingsrepresentant Rigmor Eide (Krf), statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og storingsrepresentant og leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup (H).

Les mer på Forskningsrådet og Olje- og energidepartementets nettsider, samt oppslag på www.tu.no.

 

2016-05-31 Tekst: Mona Lunde Ramstad. Foto: Viktor A. Wikstrøm jr.