Energi og miljø

Åtte nye solrike år

Erik Marstein, senterdirektør i FME-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology og stedfortredende avdelingssjef på Solavdelingen var kanskje den som smilte bredest da de åtte FME-sentrene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien. Han har ledet forskningssenteret i en 8-års periode, og fikk nå fornyet tillit til å fortsette i åtte nye år.
Åtte nye solrike år
Kontakt

Marstein, Erik Stensrud

St.f.avdelingsleder

 

Bildet over: IFEs ukronede «Solkonge» Erik Marstein er den eneste i Norge som har hatt ledertrøya for et FME-senter i to perioder. Her får han overrakt blomster og gratulasjoner av olje- og energiminister Tord Lien. Det er Olje- og energidepartementet som finansierer største delen av FME-sentrene gjennom Norges forskningsråd. Foto: Gorm K. Gaare, Norges forskningsråd.

«Landslaget» innen solcelleteknologi har opplevd mye i løpet av den siste perioden. Fra en blomstrende norsk solindustri i sterk vekst, via krise i markedene og en stadig tøffere konkurranse fra Kina, til en periode med ny vekst i Norge. I samme periode har prisene på solstrøm stupt, og solenergi er nå konkurransedyktig i stadig flere markeder. Nå ser de et marked i bedring, og solindustrien i Norge opplever også lysere tider etter flere tunge år.

Hvordan føltes det å få åtte nye år med FME?

– Ganske fantastisk! Det var jo en stor lettelse, for vi er så godt i gang på mange viktige felter. Det er en ære å få fornyet tillit til å videreutvikle det vi gjør i en ny periode.

Mål: Verdens mest miljøvennlige silisiumproduksjon

Det nye FME-senteret har navnet Research Center for Sustainable Solar Cell Technology. Marstein forteller at det nye senteret skal bygge videre på FME-senteret som eksisterer, men det er også mye nytt som skal utvikles.

– Det kommer definitivt noen kursendringer. I det nye senteret skal vi blant annet ha enda større fokus på silisiumproduksjon. Målet er å lage verdens mest miljøvennlige silisium, i samarbeid med partnere som Dynatec, Elkem og REC Silicon.

– Vi skal også lage de aller beste Si-krystallene og waferne, med enda høyere kvalitetskrav enn tidligere, fortsetter han. - Dette må til for å lage de mest effektive solcellene. Også på dette området jobber vi med mange spennende selskaper, de fleste norske selskaper som NorSun, Norwegian Crystals, Elkem Solar, Quartz Corporation og Steuler Solar, for å nevne noen.

– Til sist skal vi også bevege oss over i solenergisystemer og demonstrere at de tingene vi har utviklet faktisk har den effekten vi ser for oss. Både når det gjelder pris, effektivitet og miljøfotavtrykk. I FME-senteret har vi med mange aktører på dette området, fra arkitekter til energiselskaper.

Seks forskningspartnere – lagspill med gjensidig utfyllende kompetanse

Det nye FME-senteret har i alt seks forskningspartnere, to flere enn det forrige. Partnerne inkluderer (i alfabetisk rekkefølge) IFE (vertskap), NMBU, NTNU, SINTEF, Universitetet i Agder (UiA) og Universiteter i Oslo (UiO). NMBU og UiA er nye partnere.

Marstein forteller at de har mye utfyllende kompetanse. – Innen materialvitenskap og prosessteknikk er vi komplementære, og utfyller hverandre godt. På andre områder, som innen solenergisystemer, skal vi koordinere aktivitetene våre bedre, og jobbe bedre som et lag. Lykkes vi med det, skal vi få til enda mer når vi spiller godt sammen. Alene blir vi for små, sammen er vi faktisk ganske så store, også i internasjonal målestokk, legger han entusiastisk til.

Hva er suksessoppskriften til FME-senteret?

– Noen sentrale ting må være med. Det mest fundamentale er å tro på det man gjør. Man må også takle en bransje med selskaper som går opp og ned. Til tross for monoton vekst i solbransjen har mange selskaper hatt tunge perioder på veien. Jeg tror også det er viktig med gjensidig raushet. På institusjonsnivå må vi ha et ønske at alle skal gjøre det bra. Samlet mener jeg at det norske solenergimiljøet er veldig sterkt. Vi har unik kompetanse. Vi skal hjelpe norsk industri til å holde seg i fronten, så de er internasjonalt konkurransedyktige.

– Jeg vil også fremheve den gode støtten vi har fått av våre kolleger og ledelsen internt på IFE. Spesielt alle gode kollegaer på Sol, men jeg vil også fremheve avdelingen MatPro (Materialprosessering) spesielt. De er utrolig dyktige og har laget modelleringsverkøyet SiSim, som vi bruker til å forstå og utvikle nye prosesser for silisiumproduksjon. Dette vil bli en viktig plattform for videreutvikling av nye prosesser i det nye FME-senteret, understreker Marstein. Administrativ støtte fra Merete Estensen og Ellen Fikke Halsør har vært helt uvurderlig. Det er svært krevende å kjøre et så stort prosjekt med såpass mange partnere.

Hva har dere oppnådd i løpet av de åtte første årene med et FME-senter innen solcelleteknologi? Hva er de viktigste suksessene?

– Det er mye! Vi har bygget «landslaget», og fått på plass et ordentlig godt samarbeid. Dette har generert mange gode prosjekter, både forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter. I tillegg har vi mange konkrete resultater som det nevnte modelleringsverktøyet SiSim, og nye prosesser for høyeffektive solceller. Vi har også bygget opp laboratorier og metodikk for å forstå materialkvalitet i silisium-materialer bedre. Videre har vi publisert langt over 100 papers, etablert møteplasser, utdannet mange dyktige kandidater med kompetanse på feltet, og etablert en forskerskole med kandidater fra UiO og NTNU i et eget doktorgradskurs, for å nevne noe, oppsummerer Marstein.

Hvordan ser Sol-Norge ut om 10-15 år?

– Da har vi en enda mer dynamisk og spenstig solindustri som konkurrerer godt internasjonalt! På dette tidspunktet kan solbransjen være en av de største på energisiden. Jeg tror også solcellebruk i Norge vil ligge på et helt annet nivå.  Det vil være mye mer vanlig å ha solceller på hus og industribygg enn i dag, for eksempel.

Kick-off for det nye FME SOL-senteret er i 2017. Allerede nå, i sommeren 2016, starter en intens periode med kontraktsforhandlinger og papirarbeid for å få på plass rammeverket til senteret. Med de to nye FME-ene på plass, er IFEs fornybar-aktiviteter sikret å gå en lys fremtid i møte.

Les også om FME-senteret for nullutslippstransport; MoZEES, Mobility Zero Emission Energy Systems som IFE skal lede.

IFE Solar Energy Department. Photo: Mona Lunde Ramstad«Solkongen» Erik Marstein og hans «hoff», Solavdelingen på IFE. Ikke hele avdelingen var til stede da bildet ble tatt. Foto: Mona Lunde Ramstad.

2016-06-15 Tekst av Mona Lunde Ramstad