Energi og miljø

Ambisiøs satsning på nye FME-er

IFE har store ambisjoner innen forskning for miljøvennlig energi, og søker om å lede to FME-sentre, ett på solenergi og ett på nullutslippstransport.

Dagens forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble etablert i 2009, og perioden deres går nå mot slutten. FME-konseptet har blitt vurdert som vellykket, og Forskningsrådet har utlyst midler til en ny runde med FME-er med oppstart i 2016-17. Totalt 1,3 forskningsmilliarder ligger i potten, og i alt 13 forskningsprosjekt konkurrerer om midlene.

IFE har ambisjoner om å lede to og delta i fem, til sammen syv FME-sentre. Søknadsfristen utløp 25. november, og offentliggjøringen av hvem som får status som forskningssenter for miljøvennlig energi skjer på Energiforskningskonferansen 26.mai neste år.

– Ambisjonsnivået vårt innen fornybar energi er høyt, sier forskningsdirektør Arve Holt, leder for sektor Energi- og miljøteknologi på IFE. – Vi ønsker å ta en posisjon som det ledende forskningsinstituttet i Norge på fornybar energi og miljøvennlig bruk av energi. Det har spesielt stor betydning for oss om vi får de to sentrene vi ønsker å lede, understreker han.

Forskningsdirektør Arve Holt, forskningsleder Øystein Ulleberg og FME-senterleder Erik S. Marstein i IFEs solcellelab. Foto: Mona Lunde RamstadFra venstre på bildet: forskningsdirektør Arve Holt, forskningsleder Øystein Ulleberg og forskningsleder Erik S. Marstein i IFEs Solcellelab. Ulleberg og Marstein har rollene som senterleder i de to FME-søknadene på hhv. nullutslippstransport (MoZEEZ) og Solcelleteknologi.

Holt er godt fornøyd med erfaringene og resultatene fra den første generasjonen FME-sentre som ble etablert i 2009. IFE har i denne perioden ledet ett av FME-sentrene, det norske solcelleforskningssenteret, «Solar United».

– Vi har gode erfaringer fra å lede FME-sentre. Det er en fin måte å koordinere fagmiljøene i landet på, og å bygge et «landslag» med krefter og kompetanse fra ulike institusjoner. Det er også en god måte å få til en fornuftig arbeidsdeling, og å unngå overlapping av forskningen mellom de ulike miljøene, presiserer han.

Holt fremhever videre at denne typen finansiering av forskningen gir rom til en mer langsiktig tankegang.

– Med sikret finansiering i 8 år, får man en annen arbeidsro. I stedet for å måtte søke om nye midler etter kort tid, kan man jobbe mer strategisk og langsiktig. Dette gir fruktbare resultater, slår han fast.

Norsk solindustri skal vokse like sterkt som solenergi globalt

Erik S. Marstein har i perioden 2009-2017 ledet «landslaget i solenergiforskning», FME-en «Solar United». Nå er målet å få åtte nye år, med enda flere samarbeidspartnere på laget. «Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology» er navnet på den nye søknaden med IFE som vertsinstitusjon.

Marstein ønsker at den nye FME-en skal favne enda flere miljøer og industripartnere, og med 22 mot tidligere 13 partnere, blir den betydelig større enn det gamle senteret.

– Denne gangen har også vi fått med et par av de store energigigantene Statoil og Statkraft. Det er litt moro, sier Marstein fornøyd.

Markedet for solceller og solenergi har vært igjennom mye turbulens, men har tross dette vært i en eksponentiell vekst globalt. Prisen på solstrøm har gått kraftig ned, og er nå konkurransedyktig uten subsidier i flere og flere land.

– 9 av 10 paneler i verden er installert siden 2009. Solenergi har vokst med over 40 % i året, og vil innen utgangen av året ha nådd 230 GW installert kapasitet globalt. Målet vårt er at norsk industri skal vokse like mye og i takt med det globale markedet, sier Marstein.

– Norsk silisium er noe av det grønneste du kan finne. Med ren vannkraft og svært energieffektiv produksjon med stort fokus på bærekraft, sparer vi ikke bare miljøet, men også penger. Dette er vinn-vinn for både miljøet og samfunnet, og god business for Norge, understreker han.

Med på laget i den nye Sol FME-søknaden er forskningspartnerne IFE, NMBU, NTNU, SINTEF, UiA og UiO. Brukerpartnere inkluderer Bondelaget, Code, Dynatec, Elkem Solar, Norsun, Norwegian Crystals, The Quartz Corporation, REC Silicon, Steuler Solar, Statoil, Statkraft, Omsorgsbygg, Fusen, Solenergiforeningen, Glass- og Fasadeforeningen, og PVA Tepla. Senteret vil få et årlig budsjett på 36 millioner kroner, hvor Forskningsrådet finansierer 18 millioner, industripartnerne 9 millioner og forskningspartnerne 9 millioner inkludert in-kind bidrag. Dette gir totalt 280 millioner i løpet av den planlagte åtteårsperioden.

Nullutslipp i transportsektoren

IFE ønsker også å starte opp et nytt FME-senter for nullutslippsteknologi i transportsektoren. Fokus blir her på batteri- og hydrogenteknologi. Navnet på senteret er MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems, og forskningsleder Øystein Ulleberg skal lede senteret.

– Vi ønsker å se på reelle nullutslippsløsninger i transportsektoren. Med oss har vi myndighetsorganer fra både vei, bane og sjøfart, 35 brukspartnere og fem internasjonale forskningsinstitutter, sier Ulleberg.

Forskningspartnere i senteret er IFE, SINTEF, NTNU, UiO, HiT, FFI, and TØI. Det overordnede målet for er å styrke og øke den vitenskapelige, tekniske og teknisk-økonomiske kunnskapen relater til batterier og hydrogenteknologi for nullutslippstransport, med et spesielt fokus på innovasjon for den marine sektoren.

– For det norske samfunnet vil det være avgjørende å forene nasjonal og regional klimapolitikk med langsiktige industridrevne forretningsstrategier. Vi må lykkes med å skape «grønne» jobber. Ved å fokusere på batterier og hydrogen, og systemer og anvendelser hvor Norge kan ta en ledende rolle, kan vi få dette til - samtidig som vi kutter utslippene i transportsektoren. Dette er hovedmotivasjonen for å etablere dette FME-senteret, understreker Ulleberg.

Brukspartnere i MoZEES-senteret inkluderer 27 bedrifter fra privat næringsliv og industri, fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper som Elkem, Johnson Matthey, CoorsTek, SAFT, AGA og ABB. På transportsiden er buss-selskapene Unibuss og Nobina med, og logistikkselskapene Asko og Color Line. Rolls-Royce, BMW og Daimler kom også med støtteerklæringer, men rakk ikke tidsfristen for innsendelse av offisielle støttebrev. Hydrogen vil bli godt representert med viktig norske selskaper som NEL Hydrogen og Hexagon, mens arbeid knyttet opp mot batteri- og hydrogensikkerhet vil bli ivaretatt av partnere som DNV GL og Lloyds.  Av offentlige myndighetsorgan er Statens veivesen, Jernbaneverket og Kystverket representert, i tillegg til Enova og to strategiske fylker, Akershus og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Også miljøorganisasjonen Bellona deltar med sin kompetanse i samarbeidet. Senterets totalbudsjett er på 320 millioner over 8 år, det vil si 40 millioner i årlig budsjett. Forskningsrådet finansierer halvparten, brukerpartnerne 25 % og forskningspartnerne 25 %.

Disse FME-søknadene er IFE med på:

Med IFE som vertsinstitusjon:

 • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
 • Mobility Zero Emission Energy Systems, MoZEES

IFE med som partner:

 • Center for Energy Informatics, CEI (vertsinstitusjon: Universitetet i Stavanger)
 • Centre for Offshore Wind Energy Research, COWIND (vertsinstitusjon: SINTEF Energi)
 • Advancing Integrated Research to Enable CCUS in Norway, ATHENA (vertsinstitusjon: Uni Research)
 • Research Centre for Geothermal Energy Solutions, GeoS (vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen)
 • The Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (NorSusBio) (vertsinstitusjon: NMBU)

Kontaktinformasjon:

 • Arve Holt, sektordirektør Energi- og miljøteknologi
 • Erik S. Marstein, forskningsleder og senterleder FME Solcelleteknologi
 • Øystein Ulleberg, forskningsleder og senterleder Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEEZ)

 

FAKTA

 • Forskningssenter for miljøvennlig energi er et virkemiddel fra Norges Forskningsråd, skal stimulere til kunnskapsheving og innovasjon innen miljøvennlig energi.
 • Tildelingsperioden har en struktur på 5+3 år
 • Samlet bevilgning for FME-programmet er ca. 160 millioner kroner årlig
 • Beløpet skal matches med privat kapital
 • De første åtte FME-sentrene ble utpekt i 2008. Tre nye sentre fikk FME-status i 2011

(kilde: www.sysla.no)

 

2015-12-03 Tekst og foto av Mona Lunde Ramstad