Nukleærteknologi og helse

Historisk dag for nytt, IFE-produsert kreftlegemiddel

– Denne suksesshistorien beviser hva som er mulig å få til, når partnere fra forskning, investormiljøer og privat næringsliv finner sammen, sa Næringsminister Trond Giske da han åpnet den nye produksjonslinjen ved IFEs Isotoplaboratorier.
Kontakt

Farstad, Brit S.

Kvalitetssjef / Avdelingsleder (fung)

Harbø, Bente Tange

Forskningsdirektør

 

Den offisielle åpningen markerte at produksjonen nå er i gang av det nye, norske kreftlegemiddelet, Xofigo. I første omgang har produktet blitt godkjent for det amerikanske markedet.

Vel hundre gjester fra investormiljøer, legemiddelselskap, forskning og næringsliv deltok ved arrangementet, som Algeta, Bayer og IFE stod sammen om. Arrangementet fant sted på Kjeller torsdag 20. juni.

IFE har brukt sin nukleære kompetanse, bygget opp gjennom mer enn 60 år, inn i dette prosjektet, understreket adm. dir. Eva S. Dugstad i sin tale. Hun har selv bakgrunn som farmasøyt og tidligere avdelingsleder ved Isotopavdelingen, og delte i talen noen av sine personlige minner og erfaringer fra hennes debut i fagområdet.

Snorklipping. Foto: Mona L. Ramstad, IFE

Næringsminister Trond Giske klipper over snora for å markere åpningen av IFEs produksjonslinje for kreftlegemiddelet Xofigo. Til venstre: Andrew Kay, CEO Algeta. Fra høyre: Andreas Fibig, President & Chairman of the Board of Management, Bayer Healthcare Pharmaceuticals og adm.dir. Eva S. Dugstad, IFE.

Pall med Xofigo. Foto: Mona L. Ramstad, IFEPall med  Xofigo klar for transport til USA.

Dagens Medisin 20. juni 2013: Trillet frem norsk suksess for Giske

e24.no 20. juni 2013: Algeta: dette er en milliard-medisin

RB 20. juni 2013: Et nytt industrieventyr på Kjeller

Bakgrunn
Algeta ble etablert i 1997 av to norske gründere, kjemiker Roy H. Larsen og professor Øyvind S. Bruland, og selskapet ble børsnotert i 2007.

I september 2009 signerte Algeta og Bayer en kontrakt for utvikling og lisensiering av radium-223 dichloride (tidligere kjent som Alpharadin, nå «Xofigo»). De to selskapene har nylig fått godkjennelse fra US FDA (Food and Drug Administration) til å lansere Xofigo på det amerikanske markedet. Dette betyr at det norsk-utviklede og -produserte kreftlegemiddelet nå er tilgjengelig for amerikanske pasienter.

IFE vant den internasjonale konkurransen om å produsere Xofigo. Et viktig suksesskriterium for utvelgelsen var at IFE kunne vise til etablert infrastruktur og solid kompetanse på denne typen legemidler. IFEs Isotoplaboratorier fungerer som Norges nasjonale apotek for radiofarmaka, og har 60 års erfaring med å håndtere og fremstille denne typen legemidler.

Lanseringen av det nye kreftlegemiddelet Xofigo har påkalt betydelig oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt, og den offisielle åpningen representerte en viktig milepæl i historien til norsk farmasøytisk industri.

2013-06-20 Mona Lunde Ramstad