Kjernekraft og atomsikkerhet

Besøksopplegg for ungdomsskoleelever ved reaktoranlegget i Halden

Alle 10. klassene i Halden besøker IFE hvert år. I løpet av 8 dager har 15 klasser i ungdomsskolen besøkt reaktoranlegget og vært gjennom opplegget.

Siden 2009  har reaktoranlegget ved IFE i Halden tatt imot besøk av alle 10. klassene i Halden. At besøkene er populære, skyldes først og fremst at IFE tilbyr en tilrettelagt pakke som kan gå inn som en del av skolenes undervisningsopplegg. Primus motor for denne ordningen er avdelingsingeniør Pål Thowsen, og han har laget et opplegg der elevene skal få et innblikk i:

  • Generell informasjon om IFE
  • Radioaktiv stråling
  • Betydningen av realfagskompetanse

I løpet av 8 dager har 15 klasser i ungdomsskolen besøkt reaktoranlegget og vært gjennom opplegget. Programmet er ganske praktisk lagt opp, noe som bildene viser, der klasse 10 C ved Strupe ungdomsskole får et innblikk i stråling, tungtvann, trykk og temperatur.

Skolebesøk i Halden 1

 

Skolebesøk i Halden 3

Tekst og foto: Arne Hornæs