Kjell Bendiksen er tildelt æresmedlemskap i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Tildelingen ble markert ved årets NTVA Teknologiforum i Trondheim 8. september.
Kontakt

Bendiksen, Kjell

Forskningssjef

 

Kjell Bendiksen var administrerende direktør ved IFE fra 1995 til 2010. Han er nå spesialrådgiver og forskningssjef ved instituttet.

- Dette var gledelig og overraskende, sier Bendiksen.

NTVA fremhever fire grunner til utnevnelsen, Bendiksens virke som forsker, administrator, kunnskapsformidler og aktivt medlem av NTVA.

Utdrag fra begrunnelsen:
"Kjell H. Bendiksen er en aktiv formidler om ulike sider ved energibehov og energisystemer overfor både myndigheter og allmennheten. Han er mye brukt i styrer og råd og i tekniske og vitenskapelige komiteer nasjonalt og internasjonalt. Han har en meget sterk vitenskapelig bakgrunn med publikasjoner i mange internasjonale tidsskrifter og konferanser og har mange siteringer."

Se hele begrunnelsen i pressemelding fra NTVA.

IFE gratulerer!

2011-09-09 Mona L. Ramstad