Kjernekraft og atomsikkerhet

IFE følger utviklingen ved de japanske kjernekraftverkene

Ulykken ved de japanske kjernekraftverkene er meget alvorlig. Hovedutfordringen ved Fukushima Dai-ichi er fortsatt å kjøle brenselet og beskytte reaktorinneslutningene ved reaktorene. Det arbeides nå med å begrense utslippet av radioaktive stoffer til miljøet. Japanske myndigheter har gradert ulykken til nivå 7 på INIS-skalen. Det er det øverste nivå på en skala som er utarbeidet av OECD NEA og det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA).
Kontakt

Wikstrøm jr., Viktor A.

Kommunikasjonsrådgiver

 

IFE har opprettet en arbeidsgruppe bestående av ulike eksperter innen reaktorfysikk, reaktorsikkerhet og strålevern. Instituttet henter informasjon fra ulike kilder, men i hovedsak er det fra følgende institusjoner:

  En presentasjon av Fukushima-kraftverket og ulykken som rammet Japan 11. mars, finnes under Nedlastbare filer (oppdatert pr 15. april 2011)

  Henvendelser fra media om atomsikkerhet kan rettes til:

  Informasjonssjef Viktor A. Wikstrøm jr 63 80 60 00 – 915 75 949
  Sikkerhetssjef Atle Valseth
  Reaktorfysiker Sverre Hval
  Reaktorfysiker Wolfgang Wiesenack

  2011-03-15, sist endret 2011-04-15 Viktor A. Wikstrøm