Energi og miljø

IFE bidrar i nasjonalt forskningssenter

Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) har blitt valgt som ett av tre nasjonale forskningssentre for samfunnsfaglig energiforskning.
IFE bidrar i nasjonalt forskningssenter
Kontakt

Espegren, Kari Aamodt

St.f.avdelingsleder/ Seniorforsker

 

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (t.v.) møtte denne uken leder for CenCES Asgeir Tomasgard for å lansere CenCES som ett av tre nye nasjonale forskningssentre.( Foto: CenCES)

 

- Dette blir et godt fundament for arbeidet vårt. For IFEs del innebærer CenCES at vi får dekket cirka ett forskerårsverk per år i åtte år framover, sier Kari Aamodt Espegren, leder for en av de fem arbeidspakkene i CenSES og seksjonsleder for Energisystemanalyse på avdeling ENSYS ved IFE.

Ifølge Espegren kan CenSES bidra med kunnskap om og analyser av energisystemer og energimarkeder,  analyser av effektive politiske virkemidler, innovasjon og kunnskap om aksept og adferd hos ulike sluttbrukere.

- Fremtidenes energisystem må utvikles i tett samspill mellom samfunnsforskere, økonomer og teknologer. Utvikling av et bærekraftig energisystem er ikke bare avhengig av teknologiutvikling, men også av at ny teknologi tas i bruk, sier Espegren.

Satser på fornybart og klimavennlig

Det var olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som denne uken lanserte tre nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) på Energiforskningskonferansen 2011 ”Fra strategi til virkelighet”.

- Vi trenger mer kunnskap om rollene til de ulike aktørene og sammenhengen mellom markeder, ny teknologi og internasjonale forhold. Samfunnsvitenskapelig kunnskap og forskning står helt sentralt i utformingen av fremtidens energipolitikk. Etableringen av de nye forskningssentrene er en del av regjeringens langsiktige satsing på fornybare og klimavennlige energiløsninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Et landslag

De tre sentrene vil være en tilvekst til de åtte allerede etablerte forskningssentrene innenfor energiteknologi. CenSES ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom NTNU, UiO, SINTEF, IFE, NHH, SNF, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Veslandstforskning.

CenSES skal bidra med et faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv.

– Vi i CenSES er svært glade for tilliten vi får gjennom å bli utpekt som nytt FME. Dette bekrefter dessuten kvaliteten på det landslaget vi har samlet innenfor samfunnsfaglig energiforskning, sier senterleder og professor Asgeir Tomasgard ved NTNU.

Totalt 200 millioner kroner

Senteret skal bestå av 60 professorer, forskere og phd-stipendiater. Det årlige budsjettet er på rundt 30 millioner kroner, hvorav Forskningsrådet bevilger 10 millioner kroner i året. Totalbudsjettet er på 200 millioner kroner over åtte år.

– Midlene skal blant annet brukes på en forskerskole som vil bidra til utdanningen av verdens fremtidige energi-eksperter, ifølge Tomasgard.

2011-02-17 Marthe Haugdal