Energi og miljø

Storsatsing på forskning innen solcelleteknologi

Institutt for energiteknikk fikk 4. februar tildelt midler til å danne et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) av Forskningsrådet. "The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology" vil gi den norske solcelleindustrien tilgang til verdensledende teknologisk og vitenskapelig ekspertise.
Kontakt

Holt, Arve

Forskningsdirektør

Marstein, Erik Stensrud

St.f.avdelingsleder

Wikstrøm jr., Viktor A.

Kommunikasjonsrådgiver

 

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen offentliggjorde tildelingen av FME-sentrene under "Energiuka" i Oslo. IFE er også sentral i to andre FME-sentre som ble opprettet. Det er offshore vind (Research Centre for Offshore Wind Technology) og CO2-lagring (Subsurface CO2 storage -Critical Elements and Superior Strategy). Det ble i alt opprettet åtte FME-sentre.

FME-senteret som IFE leder heter ”The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology” og samler de ledende fagmiljøene og industribedriftene innen solcelleteknologi i Norge. Samarbeidspartnerne er NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, Elkem Solar, Fesil Sunergy, Hydro, Norsun, Prediktor, REC, Scatec, Solar Cell Repower og Umoe Solar.

Senterets totalbudsjett er på om lag 375 MNOK fordelt over senterets 8 leveår. Erik Stensrud Marstein ved IFEs avdeling for solenergi er senterleder.

Stab i Sollab. Foto: C. SkaarbergSenterets hovedmål er å gi nåværende og fremtidige aktører i den norske solcelleindustrien tilgang til verdensledende teknologisk og vitenskapelig ekspertise. På den måten ønsker senteret å bidra til at den Norske solcelleindustrien forblir internasjonalt ledende og en av de viktigste landbaserte industriene her i landet. Samlet ligger senterets medlemmer i verdensklasse innenfor fremstilling og karakterisering av krystallinsk silisium, det viktigste materialet for fremstilling av solceller, samt innenfor modellering, karakterisering og syntese av nye materialer og solcelleprosessteknologi. Denne kompetansen har blitt bygget opp gjennom forskningsprosjekter hos senterpartnerne over en årrekke.

For å møte industriens og forskningsmiljøenes behov for nye rekrutter, vil 23 doktorer og 21 post.docs utdannes gjennom senteret og en nasjonal forskerskole for solcelleteknologi opprettes. På bildet sees solforskerne på IFE som gleder seg til å ta imot nye kolleger.

Forskningen i senteret vil ta for seg følgende temaer:

  • krystallinske silisiummaterialer til bruk i solceller
  • nye modelleringsverktøy for krystallisering av silisium
  • solcelle og panelteknologi
  • nye materialer for neste generasjons solceller
  • nye, avanserte karakteriseringsmetoder

 

Solcellelab 4. feb 2009. Foto: C. Skaarberg
En engasjert Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ble imponert over hva han fikk se og høre da han 4. februar besøkte  IFEs solcelleforskere rett etter offentliggjøringen av de åtte FME-sentrene. På bildet fra venstre: Forskningsleder Dag Mortensen, IFE. Politisk rådgiver i OED, Sigrid Hjørnegård. Forsker Birger Retterstøl Olaisen, IFE. Doktorgradsstipendiat Jo Gjessing, IFE. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

 

Se også: