Vellykket åpen dag i Halden

IFE ønsket å informere Haldens befolkning om hva IFE-Halden driver med, og åpnet derfor Instituttet en dag for å bidra til mer åpenhet rundt virksomheten i Halden.

IFE åpnet dørene lørdag 20. mai 2006 både nede på månefjellet hvor reaktoren ligger, i instrumentverkstedet og det nye MTO-bygget i Os Allé. Her fikk de besøkende en demonstrasjon av virtuell virksomhet og hvilke hjelpemidler Instituttet vil ta i bruk på nye store prosjekter.

aapendag_Halden5

Publikum lot ikke vente på seg og det var flere besøkende enn på åpen dag i 2000. Svein-Erik Christiansen passer på at grillingen går bra.

Lørdagens midt-på-treet vær var sterkt medvirkende til at publikum allerede på åpningstidspunktet strømmet til de åpne lokalene.

aapendag_Halden2

Det ble behørig forklart hvilke hjelpemidler industripsykologene har til rådighet for å studere menneskelig ytelse og atferd i kontrollromssituasjoner

I MTO-bygget ble publikum lost gjennom laboratoriene i grupper der det ble demonstrert anvendelser av VR-teknologi, moderne kontrollromsteknologi og studier av menneskelig ytelse og atferd i arbeid med prosesstyring og overvåking. Instrumentverkstedet var ikke bare et sted for menn denne dagen. Det var også et sterkt innslag av kvinnelig publikum. Om det var de tekniske duppedingsene eller de kjekke mannelige verkstedsarbeiderne som trakk til seg oppmerksomheten skal være usagt.

aapendag_Halden1

Sterkt kvinnelig preg i det mannsdominerte instrumentverkstedet

 

På anlegget svingte det. Selvfølgelig måtte rockebandet, 100 % Ledin, plassert i bakgården i nærheten av en ”rocky reaktor” bli stemningsskapende. Her kunne man slappe av med musikk og grillmat og la inntrykk fra all den teknologi man hadde fått lov til å se, ta og føle på, få lov til å synke. Juvelen i kronen var nok likevel å få komme inn i Månefjellet å få sett reaktoren.

aapendag_Halden4
100 % Ledin i aksjon

I alt var det 383 besøkende innom reaktoranlegget og 183 personer innom dørene i MTO-bygget.

aapendag_Halden0Dette er bedre enn forrige arrangement i november 2000, noe ”åpen dag generalen”, Svein-Erik Christiansen, er fornøyd med. Han vil også herved benytte anledningen til å rette en takk til alle ansatte som har vært medvirkende til å skape dette vellykkede arrangementet.