Olje og gass

Tracerteknologi

IFE har en omfattende aktivitet på utvikling og anvendelse av tracerteknologi for petroleumsindustrien. Et av hovedområdene er bruk av tracer for å kartlegge strømningsforholdene i oljereservoarene. Tracer tilsettes injeksjonsvannet eller injeksjonsgassen og måles når det blir produsert i en av de nærliggende brønnene.
Kontakt

Stavsetra, Liv

Faggruppeleder

 

Ut fra målingene får vi informasjon om strømningshastigheter, barrierer og fortrengningsvolumer mellom brønnene. Dette er informasjon som er avgjørende for å kunne gjøre tiltak som kan øke oljeutvinningen. Tracerene gir unik data som ikke kan fås på andre måter. Tracerteknologi er en svært rimelig metode å benytte. Andre metoder som seismiske målinger og brønnlogging krever et vesentlig mer omfattende arbeid for å skaffe informasjon om reservoaret.

Det utføres en omfattende forskningsaktivitet for å komme fram til nye tracere som kan benyttes. Tracere må være stabile under de forhold man finner i reservoarene, de må følge den fasen som skal spores, de må være miljøvennlige og de må kunne måles i meget lave konsentrasjoner. Arbeidet omfatter strømningsstudier på laboratoriet under simulerte reservoarbetingelser for å studere tracernes oppførsel. For å lykkes med arbeidet er det avgjørende å utvikle pålitelige analysemetoder for ekstremt lave konsentrasjoner (10-12 l/l). Foruten scintillasjonsteller for radioaktive tracer benyttes GC/MS for kjemiske tracere. Vesentlig for å oppnå gode resultater er det å utvikle oppkonsentreringsmetoder.

For tolkning av feltresultater og for å kunne forbedre reservoarmodellen, er det viktig å ha simuleringsverktøy. IFE har utviklet egen software for å simulere tracerstrømning. IFEs tracermodul kan kobles til konvensjonelle reservoarsimulatorer og benyttes til historietilpasning av produksjonshistorien.

IFE utfører reservoarstudier over hele verden. Viktige områder er Sør-Amerika og Afrika. Aktiviteten begynner også å øke i  Asia. Viktigst er imidlertid fortsatt  Europa.

IFEs tracerteknologi omfatter i tillegg til brønn-til-brønn studier også en-brønns studier og prosess-studier. I mai 2005 var IFE med å starte selskapet Resman AS som har som mål å anvende tracerteknologi for sonespesifikk måling av produksjon i avanserte brønner.