Olje og gass

Prosessmonitorering

IFE utfører feilsøking (”trouble shooting”) og tilstandsovervåking av prosessanlegg. De fleste jobbene utføres for oljeindustrien, men målemetodene blir også benyttet innen annen industri.
Kontakt

Stavsetra, Liv

Faggruppeleder

 

IFE utnytter sin spisskompetanse innen nukleærteknologi og tracerteknologi for prosessmonitorering. Målemetodene som benyttes er:

· Online deteksjon av tracere
· Prøvetaking og analyse av tracere
· Gammatransmisjonsmålinger
· Nøytron ”backscatter” målinger

IFE leverer både skreddersydde og innovative løsninger. Eksempler på hva målemetodene kan benyttes til er:

· Måling av væskemedrivning
· RTD (Residence Time Distribution) analyse
· Hastighetsmålinger
· Ratemålinger
· Fortynningsmålinger
· Lekkasjetesting
· Nivåmålinger

IFE har lang erfaring med bruk av tracere, både radioaktive og ikke-radioaktive. En ”hot celle” ble tilpasset for produksjon av radioaktive tracere for prosessmonitorering i 2004, og er dedikert til dette formålet. Dette gjør oss i stand til å designe tracere spesielt tilpasset hver enkelt jobb.

IFE samarbeider med firmaet Mator innen prosessmonitorering i oljeindustrien. Mator er en leverandør av innovative konsulenttjenester i gass/olje/vann separasjonsteknologi. Deres prosesskunnskap er et verdifullt bidrag til å øke kvaliteten på tjenestene.

IFE/Mator ble i 2005 kvalifisert av Statoil, etter omfattende tester, som leverandør av væskemedrivningsmålinger fra scrubbere og separatorer.