Olje og gass

Olje og gass

Å transportere olje og gass i rørledninger fra plattformer til land kan by på store utfordringer. Rørene kan ruste, og utvinningen av det ”sorte gullet” er ikke miljøvennlig nok.

Eksempler fra forskningen: Et oljeeventyr - Hvordan gjenfinne et sandkorn? - Rør uten rust

En stor utfordring i offshoreindustrien er å hindre at rørene som frakter olje og gass ruster og blir ødelagte når de kommer i kontakt med vann med oppløst CO2. Hvis rørene av karbonstål korroderer på innsiden kan det gi store ekstrautgifter. Ved å tilsette stoffer inn i rørene, jobber IFEs forskere med å finne de beste løsningene for å hemme korrosjon.

Transport av olje og gass i rørledninger byr særlig på utfordringer over lange avstander. Med verktøyet OLGA har IFE vært med på gjøre det mulig å beregne strømningsforhold og dimensjonere rør og mottaksanlegg for transport fra brønn til plattform og videre til land. OLGA-teknologien dekker 90 prosent av verdensmarkedet.

IFEs forskere utvikler metoder for å øke oljeutvinningen ved å gjøre det lettere å forstå strømningsmønstrene i reservoarene. I dette arbeidet tilsettes sporingsstoffer i oljebrønnene som måler vannmengden og følger oljens bevegelser. Den samme teknologien gjør det mulig å redusere mengden kjemikalier i rørledningene og dermed også redusere utslipp til miljøet.

Presentasjon fra tidligere møter i serien IFE-akademiet:

Olje og gass, farge