Materialteknologi

Korrosjon

Innvendig korrosjon i olje- og gassrørledninger med CO2 og H2S er et hovedsatsingsområde for korrosjonsforskningen ved IFE.
Kontakt

Kvarekvål, Jon

Faggruppeleder

Nyborg, Rolf

Avdelingsleder

Seiersten, Marion

St.f.avdelingsleder / Forskningssjef

 

Instituttet har i mange år hatt et nært samarbeide med internasjonale oljeselskaper innen dette feltet. En kombinasjon av grunnleggende forskning, store flerklientprosjekter og feltspesifikke studier har gjort IFE til et internasjonalt anerkjent senter for korrosjonsforskning i oljeindustrien. Mer enn 80 % av arbeidet er finansiert av oljeselskaper, kjemikalieleverandører og stålprodusenter, og over halvparten av arbeidet er for utenlandske selskaper.

IFE har omfattende korrosjonslaboratorier tilpasset forsøk for oljeindustrien. Instituttet kan tilby korrosjonsstudier i et bredt spekter av strømningskretser, autoklaver og glassceller under aggressive betingelser. IFE er et av noen få laboratorier i verden som kan tilby korrosjonsforsøk ved høy temperatur og høyt H2S-innhold.

Korrosjonsloop med instrumentRolf Nyborg (2005): Controlling internal corrosion in oil and gas pipelines