Olje og gass

Geokjemi

Geokjemi er et bredt fagområde som omfatter karakterisering av gass, væske og faste stoffer i naturen.
Geokjemi

IFE har spesialisert seg på analyser av sporstoff (isotoper) og anvendelsen av disse til å kartlegge opprinnelse og transport. Moderne massespektrometri-laboratorier muliggjør et vidt spekter av radiogene og stabile isotopanalyser.

Viktige anvendelser er rettet mot leting og produksjon av olje og gass eller hydrologiske problemstillinger.