Olje og gass

Flerfasestrømning

Flerfasestrøm vil si at gasser, væsker og/eller faste partikler som strømmer sammen i en blanding, men uten å løse seg helt opp i hverandre.
Kontakt

Nossen, Jan

St.f.avdelingsleder

 

Slik strømning forekommer nær sagt overalt:

  • I atmosfæren
  • I næringsmiddel­industrien
  • I kjølesystemer
  • I prosess­industrien
  • I oljereservoarer
  • I rørledninger

Flerfasestrøm i rørledninger

Ved utvinning og transport av olje og gass får vi ofte flerfasestrøm i brønner og rørledninger fordi brønnene produserer gass og olje samtidig. Da snakker man om tofasestrøm. I tillegg til olje og gass vil det ofte også produseres vann. Da kalles strømningen trefasestrømning.

Undervannsutbygging sparer milliarder

I Nordsjøen bygde man tidligere ofte store oljeplattformer som sto på havbunnen og inneholdt utstyr som separerte gass, olje og vann. Gassen ble sendt til markedet i en rørledning, mens oljen ble lastet til skip eller ble sendt til land i et annet rør. I dag blir dette for dyrt. I stedet velger man undervannsutbygging der man sender ubehandlet brønnstrøm fra brønnrammer på havbunnen via en felles flerfaserørledning direkte til land eller til en eksisterende produksjonsplattform. Der slik undervanns­utbygging med flerfasetransport er mulig, sparer man milliarder av kroner på å slippe kostbare plattformer.

Design og drift av flerfaserørledninger (flow assurance)

Flerfasetransport innebærer mange nye utfordringer:

  • Ved ugunstige forhold kan olje og vann komme støtvis (slugstrøm) og forstyrre mottaksanlegget
  • Olje og vann kan danne emulsjoner som gir stort trykktap og reduserer produksjonen
  • Voks og hydrater (en islignende masse) kan felles ut og blokkere røret
  • Ugunstig vannkjemi kan føre til at det korroderer hull på røret
Før man bygger ut feltet er det derfor veldig viktig å kunne forutsi hva som kan skje under produksjon, og å kunne beregne strøm­nings­mønster og trykktap mest mulig nøyaktig slik at rørledninger og mottaks­­anlegg kan dimensjoneres best mulig.
Dypere, lengre, kaldere (Teknisk Ukeblad, 18. mars 2013)