Hvordan gjenfinne et sandkorn?

Hvordan gjenfinne et sandkorn?

En tracer er et sporingsstoff som alltid følger en ønsket fase og som kan finnes lett igjen. Ved IFE har forskere utviklet denne teknologien som er til stor nytte når man skal utvinne olje.

IFEs forskere sprøyter tracere inn i oljebrønnene slik at de kan måle vannmengden og følge oljens bevegelser. Når traceren blir funnet igjen i en oljeproduksjonsbrønn kan man finne ut hvor vannet eller oljen kommer fra.  Dette gjør at man kan bestemme flømningsmønstrene og bidra til økt oljeutvinning ved at man forstår strømningen i reservoarene bedre.

IFE utvikler og benytter også dataprogrammer som bruker tracerresultatene til å forbedre visuelle modeller av reservoarene. Tracerteknologi vil også kunne bidra til lavere utslipp av produsert vann til miljøet siden tracerene identifiserer hvor vannet som produseres sammen med oljen kommer fra.

For å sette teknologien som analyserer prøver for tracer i perspektiv, kan det sammenliknes med å finne igjen ett grått sandkorn i en gymsal fylt til taket med like store hvite sandkorn med en diameter på 1 millimeter.  En slik kjemisk analyse utføres på 30 minutter i IFEs tracerlaboratorium.