OLGA - et oljeeventyr

Simuleringen av flerfasetransport, altså transport av olje, gass og vann gjennom samme rørledning, er en av grunnene til at norsk offshoreindustri er blant de ledende i verden. I denne teknologien har simulatoren OLGA hovedrollen.

OLGA gjør det mulig å beregne strømningsforhold og dimensjonere rør og mottaksanlegg for transport fra brønn til plattform og videre til land.

Når OLGA tilrettelegger for at oljeselskaper kan frakte olje og gass over lange avstander på havbunnen i én og samme rørledning spares milliarder av kroner. Da er det kanskje ikke rart at simulatoren, også kalt oljeeventyret OLGA, har vært med på 90 prosent av verdens oljeutbygginger til havs. Ideen ble skapt av to forskere ved IFE, og utviklet i et samarbeid med SINTEF.