Rør uten rust

Rør uten rust

Karbonstål regnes fortsatt som det eneste økonomisk mulige materialet for lange rørledninger. Problemet er at rørene ruster når de kommer i kontakt med vann og oppløst CO2.

IFEs forskning på korrosjon i rørledninger som frakter olje og gass har skapt banebrytende løsninger for petroleumsindustrien.

Korrosjonen hemmes ved å tilsette stoffer i rørene. Noen balanserer pH-verdien, andre tas opp av ståloverflaten og beskytter mot korrosjon. Ved å tilsette stoffer inn i rørene har forskerne klart å redusere korrosjon med 95 prosent. Metodene har spart petroleumsindustrien for store summer, i Norge og internasjonalt.