Eksempler fra forskningen

IFE har siden starten på den norske oljealderen vært en sentral aktør og funnet løsninger på utfordringer som petroleumsindustrien har møtt. Her er noen eksempler hvor IFE har utviklet verdensledende teknologi.