Olje og gass

Bassengmodellering

Hensikten med bassengmodellering er å finne olje og gass. Det gjøres for å evaluere prospekter og for å redusere risiko i leteprosessen, og bassengmodellering gjøres rutinemessig av oljeselskapene.
Kontakt

Wangen, Magnus

Seniorforsker

 

IFE har utviklet to komplementære simulatorer, BAS og MIG3D, som har vært brukt i en lang rekke med ”case”-studier for industrien.  Både BAS og MIG3D simulerer hele geohistorien i tre dimensjoner (3D).  BAS kan også benyttes i 1-D og 2-D, og den beregner temperatur, varmestrøm, termiske indikatorer, væskestrøm, væsketrykk, mekanisk kompaksjon, kjemisk kompaksjon (kvartssementering i sandsteiner), bergartsegenskaper, hydrokarbongenerering og ekspulsjon.

MIG3D beregner hydrokarbondannelse, primærmigrasjon, sekundærmigrasjon, fylling av feller, dreneringsområder, migrasjonsveier, spill, lekkasje, og remigrasjon. MIG3D kan kjøres helt alene, eller som en postprosessor til BAS, hvor BAS resultater kan interpoleres inn på et mye finere grid i MIG3D.

Illustration for BAS: Simulation of the vitrinite reflectance at the Utgard High in the Vøring basin.BAS: Simulation of the vitrinite reflectance at the Utgard High in the Vøring basin

Illustration for Mig3D: The simulation shows the migration paths, drainage areas, traps, spill points and spill paths.

Mig3D: The simulation shows the migration paths, drainage areas, traps, spill points and spill paths.