Kjernekraft og atomsikkerhet

Kjernekraft og atomsikkerhet

Jordens befolkning vokser og flere land tar steget ut av fattigdom. Behovet for mer energi som har lave eller ingen CO2-utslipp er sterkt økende. Mange land satser på kjernekraft for å sikre nok energi og samtidig redusere CO2-utslippene.

IFE har i over 50 år ledet et av verdens største forskningsprogram innen atomsikkerhet, Haldenprosjektet. Her utvikles kunnskap som ivaretar sikkerheten på alle nivåer i kjernekraftverk. Fra hvordan mennesker jobber i kontrollrom, samspillet mellom mennesker og maskiner, til de indre prosessene i materialene som utsettes for stråling i en reaktor. Fokus er på å lage sikkerhetskritiske systemer som minimerer risikoen for menneskelige og tekniske feil.

Haldenprosjektet er et sentralt bidrag i å gjøre kjernekraftverk tryggere. Teknologien som utvikles blir også tatt i bruk på andre områder, som i oljeindustrien, prosessanlegg og transportsektoren.

Relevante presentasjoner fra  møter i serien IFE-akademiet:

Temartikler på Statens strålevern sine nettsider: Atomsikkerhet og kjernekraft

Kjernekraft og atomsikkerhet, farge