Kjernekraft og atomsikkerhet

Radioaktivt avfall

IFEs anlegg for behandling av radioaktivt avfall tar imot, behandler og lagrer fast og flytende lavt- og middels radioaktivt avfall fra industri og næringsliv, forsvar, helsevesen og forskning. Anlegget er det nasjonale senter for slike tjenester.
Kontakt
 

Radioaktivt avfallDe tekniske prosessene ved anlegget går ut på å redusere avfallsvolumet slik at lagringsmengden blir minst mulig. Deretter kapsles avfallet inn slik at det blir egnet for langtidslagring. Innkapslingen skal hindre at de radioaktive stoffene slipper ut til omgivelsene.

Anlegget er behjelpelig med emballasje og står for øvrig til tjeneste når det gjelder sortering, oppsamling, kategorisering, på-stedet-lagring og transport av radioaktivt avfall og gamle strålingskilder.

IFE har også ansvar for driften av det kombinerte lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall i et fjellanlegg i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.