Kjernekraft og atomsikkerhet

Kjernekraft

IFEs formål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling på energiområdet. Med sin spesielle kompetanse innenfor nukleærteknologi har også IFE en oppgave i å informere om kjernekraft generelt, og har derfor satt sammen en enkel oversikt med lenker til utvalgte interne og eksterne informasjonskilder.
Kontakt

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

Reistad, Ole

Avdelingsleder

Valseth, Atle

Sektordirektør / Stedfortredende adm.direktør

 

Historie
2. desember 1942 fant den første nukleære  kjedereaksjonen sted i Chicago med Enrico Fermi som den ledende kjernefysikeren. Historien forut for dette og de 50 årene som fulgte er beskrevet i publikasjonen Kärnenergin 50 år (pdf)

Boka Strålende forskning av Olav Njølstad forteller IFEs historie fra 1948-1998. Hele boka finnes i fulltekst her på Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle.

Prinsipper
Om kjernekraft (pdf) av Svein Nøvik

Hur fungerar en kärnreaktor (pdf) av Bengt Pershagen.

Statens strålevern: Temaartikkel Reaktortyper

Hvordan fungerer et kjernekraftverk?
Per Ivar Wethe, IFE: Kjernekraftverk

Kjernekraft i verden
Analysgruppen Svensk Energi: Kjernekraft i verden

The Chernobyl accident: UNSCEAR's assessments of the radiation effects

Thorium
Øivind Berg, IFE: Thorium - en beskrivelse av IFEs aktiviteter (mai 2013)

Lagring og avfallshåndtering
Artikkel i Energien 2007 nr 1, Tord Walderhaug, IFE: Deponering av høyaktivt avfall (pdf)

Brosjyre utarbeidet av IFE: Behandling av radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall

Sikkerhet
Per Ivar Wethe, IFE: Reaktorsikkerhet

Atle Valseth, IFE: Sikkerhet og kjernekraft

Helge Thoresen, IFE: Haldenreaktorens rolle i utvikling av nye og ulykkessikre brenselstyper, 4. generasjons reaktorer og små modulære reaktorer. Foredrag ved IFE-akademiet mars 2017

Paul Scherrer Institute (PSI): Facts for the energy decisions of tomorrow (pdf)

IFEs reaktorer
Reaktoren på Kjeller: JEEP II (pdf)

Haldenreaktoren: HBWR (pdf) (brosjyre ikke lenger tilgjengelig)

Haldenreaktoren, inne i hallen
Inne i reaktorhallen i Halden

Utvikling av 4. generasjons reaktorer
Sofia Helsing, Helsingfors Universitet, Acceleratorlaboratoriet: IV:e generationens kärnkraftverk (pdf)

2009-10-26, oppdatert 2011-09-06 Wolfgang Wiesenack