Kjernekraft og atomsikkerhet

Kjernekraft

IFEs formål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling på energiområdet. Med sin spesielle kompetanse innenfor nukleærteknologi har også IFE en oppgave i å informere om kjernekraft generelt, og har derfor satt sammen en enkel oversikt med lenker til utvalgte interne og eksterne informasjonskilder.
Kontakt

McGrath, Margaret

Prosjektleder Haldenprosjektet / Markedsdirektør

Reistad, Ole

Avdelingsleder

Valseth, Atle

Forskningsdirektør / Stedfortredende adm.direktør

 

Historie
2. desember 1942 fant den første nukleære  kjedereaksjonen sted i Chicago med Enrico Fermi som den ledende kjernefysikeren. Historien forut for dette og de 50 årene som fulgte er beskrevet i publikasjonen Kärnenergin 50 år (pdf)

Boka Strålende forskning av Olav Njølstad forteller IFEs historie fra 1948-1998. Hele boka finnes i fulltekst her på Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle.

Prinsipper
Om kjernekraft (pdf) av Svein Nøvik

Hur fungerar en kärnreaktor (pdf) av Bengt Pershagen.

Statens strålevern: Temaartikkel Reaktortyper

Hvordan fungerer et kjernekraftverk?
Per Ivar Wethe, IFE: Kjernekraftverk

Kjernekraft i verden
Analysgruppen Svensk Energi: Kjernekraft i verden

The Chernobyl accident: UNSCEAR's assessments of the radiation effects

Thorium
Øivind Berg, IFE: Thorium - en beskrivelse av IFEs aktiviteter (mai 2013)

Lagring og avfallshåndtering
Artikkel i Energien 2007 nr 1, Tord Walderhaug, IFE: Deponering av høyaktivt avfall (pdf)

Brosjyre utarbeidet av IFE: Behandling av radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall

Sikkerhet
Per Ivar Wethe, IFE: Reaktorsikkerhet

Atle Valseth, IFE: Sikkerhet og kjernekraft

Helge Thoresen, IFE: Haldenreaktorens rolle i utvikling av nye og ulykkessikre brenselstyper, 4. generasjons reaktorer og små modulære reaktorer. Foredrag ved IFE-akademiet mars 2017

Paul Scherrer Institute (PSI): Facts for the energy decisions of tomorrow (pdf)

IFEs reaktorer
Reaktoren på Kjeller: JEEP II (pdf)

Haldenreaktoren: HBWR (pdf)

Haldenreaktoren, inne i hallen
Inne i reaktorhallen i Halden

Utvikling av 4. generasjons reaktorer
Sofia Helsing, Helsingfors Universitet, Acceleratorlaboratoriet: IV:e generationens kärnkraftverk (pdf)

2009-10-26, oppdatert 2011-09-06 Wolfgang Wiesenack