Eksempler fra forskningen

IFE ble opprettet som Institutt for Atomenergi (IFA) i 1948, og forskning på kjernekraftsikkerhet har vært en sentral del av instituttet i alle år siden. Her er noen eksempler på hva forskningen går ut på.