Vern av miljø og mennesker

Vern av miljø og mennesker

IFE har to avdelinger for strålevern, en i Halden og en på Kjeller. Disse overvåker alt arbeid med ioniserende stråling og radioaktive stoffer knyttet til IFEs virksomhet, samtidig som de driver forskning.

Deres viktigste jobb er å påse at bruken av strålekilder og radioaktivt materiale ved IFE er i overensstemmelse med nasjonale lover og regler, og med anbefalinger fra internasjonale organisasjoner.

Forskerne måler strålefelt, overvåker radioaktivitet, måler utslipp til omgivelser og radioaktiv forurensning. De kan også ta på seg oppdrag utenfra og vurdere strålingsforhold og risiko på arbeidsplasser og i boligområder.