Forskningsreaktoren på Kjeller

Forskningsreaktoren på Kjeller

JEEP II er et forskningsinstrument i verdensklasse, og den spiller en avgjørende rolle i utviklingen av enkelte former fornybar energi. Reaktoren er den eneste i Norden tilgjengelig for slike formål.

Dette er de tre viktigste bruksområdene for JEEP II-reaktoren på Kjeller:

1.            Grunnforskning i fysikk. Herunder materialforskning, nanoteknologi og hydrogenlagring. Med nøytronene kan man ”se” små strukturer og studere atomer og molekyler på et nivå som ingen andre forskningsinstrumenter gir mulighet for.

2.            Doping av silisium. Hovedsakelig brukt til kraftelektronikk, blant annet i el- og hybridbiler.

3.            Isotopproduksjon. Både til medisinsk og industriell bruk. Industrielt brukes isotoper til kontrollkilder for tetthets- og mengdemålinger. Medisinsk brukes radiofarmaka i stor grad til diagnostisering og behandling av kreft.