Isotoper til medisin

Isotoper til medisin

Radioaktive legemidler er radioaktive isotoper i en form som er egnet til å gis til pasienter, og som brukes til diagnose eller behandling.

Pasienten får en liten mengde radioaktivt stoff gjennom en sprøyte eller en kapsel. Det radioaktive stoffet dirigerer radioaktiviteten til det organ vi ønsker å undersøke. Stoffet vil fordele seg på en annen måte i sykt vev enn i friskt vev. På denne måten er det enkelt for legen å se hvorvidt pasienter har kreft under PET- og CT-scanning.

Isotopene inneholder små doser radioaktivitet og har kort halveringstid som ikke lager skader på kroppen. Isotopene kan også brukes til behandling av kreft ved at de minsker kreftceller.

IFE kontrollerer og distribuerer radioaktive legemidler til norske sykehus. IFE er også siden 2013  produsent  av det radioaktive legemiddelet Xofigo for legemiddelselskapet Bayer.