Eksempler fra forskningen

Nukleærteknologi har mange bruksområder, blant annet innen diagnose og behandling av ulike kreftformer. Her er noen eksempler fra IFEs virksomhet.