Nukleærteknologi og helse

Nukleærteknologi og helse

Hvert år blir cirka 1- 2 prosent av Norges befolkning undersøkt med hjelp av nukleærmedisin. I disse undersøkelsene brukes radioaktive legemidler til å se inn i kroppen og påvise blant annet kreft. IFE har jobbet med radioaktive legemidler siden 1950-tallet, og har en unik kompetanse på området.

Eksempler fra forskningen: Isotoper til medisin - Vern av miljø og mennesker - Forskningsreaktoren på Kjeller

Kunnskapen på dette området har gjort at IFE i dag fungerer som et nasjonalt kontrollorgan for nukleærmedisin. IFE har også ansvaret for distribusjon av slike legemidler til sykehusene i landet. Mange av disse legemidlene har kort halveringstid, så det er kritisk at distribusjonen er effektiv.

Siden IFE driver virksomhet med radioaktiv stråling, er det viktig å ivareta sikkerheten for de ansatte og for lokalmiljøet. Derfor har IFE to avdelinger for strålevern, èn i Halden og èn på Kjeller. Avdelingene har ansvaret for å overvåke og kontrollere at IFE driver virksomheten på en sikker måte.

Relevante presentasjoner fra tidligere møter i serien IFE-akademiet:

Nukleaerteknologi og helse, farge