Menneske, teknologi og organisasjon

Visualiseringsteknologi

IFE anvender Virtual og Augmented Reality (VR og AR) teknologi mot viktige områder som vedlikehold, trening og opplæring, samt dekommisjonering av prosessanlegg.
Visualiseringsteknologi
Kontakt

Louka, Michael

Avdelingsleder (fung)

 

VR-baserte treningssystemer vil kunne erstatte den trening som i dag gjøres ved hjelp av video, film og tildels trening som gjøres på det virkelige utstyret. En av de store fordelene med VR-trening sammenlignet med andre metoder, er at eleven interaktivt handler i en virtuell modell og får tilbakemelding kontinuerlig. Den er med andre ord forskjellig fra en film hvor eleven ikke har påvirkningsmuligheter.

IFE gjennomfører sammenlignende eksperimenter med VR-trening basert på standard PC-oppsett (desktop training) og prosjektørbasert VR-trening for å bestemme hvilke arbeidsoppgaver som hensiktsmessig kan trenes på standard PC-oppsett og hvilke som krever prosjektørsystemer. Resultatene vil danne grunnlag for utviklingen av treningssystemer.