Menneske, teknologi og organisasjon

Organisasjonsfaktorer

Kjernekraftverk er komplekse og dynamiske og karakterisert av et komplisert samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. For bedre å forstå menneskelig prestasjon, må også organisasjonsfaktorer adresseres.
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

 

Instituttets tilnærming til å studere organisasjonsfaktorer kan ses på som en utvidelse av menneskelige faktorer i grupper, arbeidsprosesser og sosiale aspekter. Vårt fokus innenfor dette forskningsområdet konsentreres om hvordan operasjonell praksis kan variere innen og på tvers av organisasjoner, og hvordan slik praksis kan relatere seg til utvidede kontrollroms- spørsmål som kan ha kulturelle implikasjoner. Et annet pågående fokus i dette området er undersøkelser av organisatoriske faktorer i hendelsesutredninger.