Menneske, teknologi og organisasjon

Menneske-maskin grensesnitt og kontrollsentre

Økt bruk av skjermbaserte brukergrensesnitt setter strenge krav til informasjonspresentasjon, spesielt ved integrasjon av mange funksjoner i vindus-/menybaserte grensesnitt.
Menneske-maskin grensesnitt og kontrollsentre
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

 

Bilde: Eksperimentering med ulike skjermbilder i kontrollrom. (Foto: Mick Tulley, Image Communication)

IFE utfører eksperimentelle undersøkelser av nye måter å presentere informasjon på, såkalte funksjons- og oppgaveorienterte skjermbilder, med det formål å gi bedre oversikt og færre feiloperasjoner enn ved bruk av de systemorienterte skjermbildene som nå er vanlig i overvåknings- og styringssystemer. De nye skjermbildekonseptene blir evaluert gjennom brukertester (usablility test) med operatører fra kjernekraftverk.

IFE arbeider for å forbedre alarmsystemer gjennom eksperimentelle studier av ulike måter å presentere alarmer på for operatørene, nå med fokus på alarmer under revisjonsperioder.

HAMMLAB
IFE utarbeider modeller og retningslinjer for utvikling av kontrollrom, hvor de menneskelige faktorer blir ivaretatt og tilpasset varierende driftsforhold og hvor de datateknologiske muligheter blir effektivt utnyttet. Kunnskap genereres gjennom utvikling av forenklede prototyper i HAMMLAB. Arbeidet omfatter både hybride kontrollrom (konvensjonelle kontrollpaneler i kombinasjon med dataskjermer) og fullstendig skjermbaserte kontrollrom.

Slik ny teknologi for menneske-maskin grensesnitt gir muligheter for å forbedre både operatørers prestasjon og verkenes prestasjon. Imidlertid kan også slik teknologi introdusere nye utfordringer som det er nødvendig å fokusere på i et human factors (HF) perspektiv.