Menneske, teknologi og organisasjon

Lufttrafikkstyring

Samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO) har likhetstrekk enten man kontrollerer lufttrafikk, kjernekraftverk, eller oljeplattformer. Gjennom mer enn 50 års virke har IFE opparbeidet seg en unik tverrfaglig MTO-kompetanse fra en rekke bransjer, blant annet kjernekraft, luftfart, petroleum og jernbane. Innen alle disse bransjene pågår det store moderniseringsprogrammer, hvor Single European Sky ATM Research (SESAR) er det mest sentrale innen lufttrafikkstyring (Air Traffic Management – ATM).
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

Farbrot, Jan Erik

Forskningsleder

Raspotnig, Christian

Faggruppeleder

 

Interessen for IFEs kompetanse i arbeidet med sikkerhetsrelevante applikasjoner er sterkt økende i luftfartsindustrien. De meste av ny teknologi bygger på programmerbare systemer og IFE har høy kompetanse på sikkerhetsrelevante systemer, både innen programmerbare systemer og for sikkerhetsrelevante systemers ulike livsløpsfaser. I tillegg er IFEs kompetanse innen industripsykologi og Human Factors nyttig innen luftfart, og bransjen viser en økende interesse for IFEs kompetanse innen design av brukergrensesnitt og kontrollsentraler.

Innen lufttrafikkstyring har IFE samarbeidet med blant annet Eurocontrol, Avinor og Park Air Systems i en rekke prosjekter, og deltar aktivt i ulike fora, som ATM Forum. Erfaringene med å overføre resultater fra IFEs MTO-forskning fra prosesskontroll til luftfart og andre transportområder viser at det har fungert svært bra.

Eksempler på områder innen lufttrafikkstyring hvor IFE har erfaring er:

 • Sikkerhet i programmerbare systemer
  • Standarder og retningslinjer for utvikling av systemer (ED-153, EF nr. 482/2008, ED-109, DO-178B, IEC 61508, ESARR6)
  • Kravspesifisering og håndtering<
  • Prosesser og livssyklus
 • Sikkerhetsanalyse og sikkerhetsstyringssystemer
  • Safety Case og Safety Reference Material (SRM)
  • ESARR4, Safety Assessment Methodology (SAM) og Safety Assessment Made Easier (SAME)
  • Sikkerhetsanalyser og oppfølging (integrering med hendelsesrapporteringssystem)
  • Integrated Risk Picture (IRP) og Safety Target Achievement Roadmap (STAR)
 • Kontrollromsutvikling
  • Design av kontrollrom, kontrollsentraler, brukergrensesnitt, storskjermsløsninger og alarmsystemer
 • Human Factors, ergonomi, samt industri- og organisasjonspsykologi
  • Validering og testing av kontrollromsdesign og brukergrensesnitt
  • Organisatoriske og individuelle aspekter ved endrings- og omstillingsprosesser
  • Kriterier for sikker bemanning i flygeledelse