Menneske, teknologi og organisasjon

Menneskelig prestasjonsevne

Effektiv utnyttelse av ny teknologi ved kontroll og overvåking av komplekse prosesser forutsetter at teknologien tilpasses brukeren. Et grunnleggende spørsmål er hvordan arbeidsdelingen mellom operatøren og hans tekniske hjelpemidler skal foretas for å sikre optimal effektivitet og sikkerhet.
Menneskelig prestasjonsevne
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

Massaiu, Salvatore

Seniorforsker

 

Foto: Mick Tulley, Image Communication.

Det foreligger lite kvantitativ kunnskap på dette feltet i dag. Ved IFE/Haldenprosjektet utføres derfor et stort, eksperimentelt basert program for å øke den generelle kunnskap og å gi direkte praktiske løsninger på konkrete problemstillinger.

Operatørens adferd i komplekse driftssituasjoner blir undersøkt, blant annet gjennom grunnleggende studier for å øke kunnskapen om menneskelige feilhandlinger. Hvilke feil gjør operatøren i samspill med teknologien, særlig i forbindelse med diagnose av komplekse hendelser, hvorfor gjør han disse feilene, og hva kan gjøres for å øke påliteligheten? Viktige faktorer er utforming av brukergrensesnitt; hvilken informasjon som presenteres for operatøren, hvordan den presenteres, operatørens opplæring og anleggets automatiseringsgrad.

Spesielt viktig er det å frembringe generiske data om de faktorer som påvirker operatørenes yteevne i kritiske situasjoner (”performance shaping factors”) for bruk i sikkerhetsanalyser av ulike MTO-løsninger. Gjennom ulike eksperimenter i HAMMLAB fremskaffes data for bruk i pålitelighetsanalyser (”human reliability assessment”).